Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Grand Hotell Tromsø
          Troms, Tromsø
Kursadresse: Storgata 44, 9008 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 13.650

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 1. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet. Dette var et oppdrag fra Helsedirektoratet frem til 2016. Studiet er fortsatt etterspurt, og vi fortsetter å levere moduler over det ganske land. Over 20 i tallet på landsbasis, våren 2017.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:
Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter:

Relasjonell ledelse:
• Handlingskompetanse, refleksjonskompetanse, forskning i egen praksis
• Utvikling av eget lederutviklingsprogram
• Veiledning
• Bruk av basisgrupper

Ledelse av myndiggjorte medarbeidere:
• Distribuert ledelse
• Teamledelse, selvledelse og operativ ledelse
• Kjennetegn ved den myndiggjorte og umyndiggjorte medarbeider
• Myndiggjøring i praksis

Ledelsesdilemmaer i kommunal sektor:
• Forholdet mellom politikk og administrasjon
• Hierarkisk versus selvledelse på operativt nivå
• Ledelse mellom makt og tillit
• Identitetsbygging versus nettverksdeltakelse


Foreleser: Øyvind Thorvaldsen

Øyvind Thorvaldsen har erfaring som lærer og leder med kompetanse innen undervisning, ledelse, organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor. Selvstendig konsulent siden 1992 med oppdrag knyttet til leder- og medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling, kommunikasjonsstrening og konflikthåndtering på alle nivåer i organisasjonen. Kompetanse innen skreddersydde og deltakerbaserte læringsprosesser som sikrer involvering og eierskap i endringsarbeidet. Erfaring med næringsutvikling og etablererprogrammer. www.medvind.as

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamen / sertifisering

Eksamen