To Be Academy

Vårt kompetansesenter for endring og utvikling av mennesker, henvender seg til de som ønsker å skape nye muligheter.

Vi hjelper enkeltpersoner, grupper eller bedrifter til mer kreativitet rundt muligheter og valg. Karriereveiledning og karriererådgivning er en av våre spesialiteter.

Vår VISJON er å hjelpe mennesker til å finne indre energi og drivkrefter, for å skape mål og balanse.

For den enkelte handler det ofte om å "få brukt seg" på riktig måte, finne mål og drivkrefter, og skape balanse.
For bedrifter, handler det ofte om å finne og få realisert potensialet i menneskene, få riktig person på rett plass til rett tid. Stikkord vil også være balanse, for å sikre jobbtrivsel og hindre uønsket tap av verdifull kompetanse.

Vi er opptatt av å kartlegge muligheter, stimulere den enkelte og fokusere på helhet.


Karriereveiledning - Karriererådgivning - Jobb - bedriftsinternt

Trives du ikke med jobben lenger, eller vet du ikke hva du vil bli? Finn muligheter og ønsker for fremtiden. Finn noe nytt eller juster jobbsituasjonen. Få fart på karrieren!

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Kvinner i ledelse

En jordnær og praktisk tilnærming til coaching og kommunikasjon for kvinner i ledelse. Eksklusiv mulighet for 6-8 deltagere. Med naturen på Norefjell som støttespiller og energipåfyll. Personlig oppfølging etter kurset med telefoncoaching/veiledning.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager  

Medarbeidersamtalen - bedriftsinternt

Medarbeidersamtaler som lederverktøy! Mange ledere opplever medarbeidersamtaler som et pliktløp, som de må gjennomføre fordi det er en del av lederjobben. Mange utsetter samtalene i det lengste, fordi de har annet å gjøre.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-3 dager  

Praktisk ledelse og selvledelse m/oppfølging - bedriftsinternt

Dette er et praktisk og intensivt program hvor vi setter fokus på de menneskelige holdninger, kunnskap, forståelse, innsikt og ferdigheter som er nødvendige for å lede seg selv og medarbeidere nå og i fremtiden. Det trenes på praktisk coaching i situasjoner som er konkrete og nyttige for deltakerne.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet  

Profesjonell Coach utdannelse

Dette er en kraftpakke i profesjonell coaching, for deg som ønsker å utvikle ferdigheter i coaching og NLP. Våre NLP og Coach utdanninger gir nasjonalt og internasjonalt godkjente sertifiseringer. Studiene er anbefalte og anerkjente fordi de bygger på utpreget faglig standard, lang og bred erfaring.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 9 dager  

Selvledelse og stressmestring - bedriftsinternt

Hvordan kan du bli den beste versjonen av deg selv, så du beholder energi, glede og handlekraft i tøffe tider. Et kurs for å bli bevisst på hva man gjør i forhold til å håndtere utfordringer på en best mulig måte, for å lykkes med det man fokuserer på.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-3 dager