Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Lerkendal
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Klæbuveien 127, 7031 Trondheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Dag 1, kl 10:00 - 16:00
Dag 2, kl 09:00 - 15:30
Dag 3, kl 10:00 - 16:00
Dag 4, kl 09:00 - 15:30
Varighet: 2 samlinger à 2 dager
Pris: 15.310

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 6. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2.700 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Kultur og struktur for innovasjon:
• Kreativitet kontra innovasjon - en begrepsmessig avklaring
• Innovasjonsfremmede struktur, lederatferd og organisasjonskultur
• Ledelse av innovasjonsprosesser og tjenestedesign
• Nettverk for kunnskapsdeling og organisasjonslæring

Prosjektstyring og ledelse:
• Målformuleringer / mål og delmål
• Prosjektorganisering
• Ansvarskart og milepælsplaner
• Offentlige anskaffelser
• Kvalitetssikring
• Forholdet mellom prosjekt og drift
• Økonomistyring

Velferdsteknologi i praksis:
• Velferdsteknologi - hva og hvorfor
• Hvordan velferdsteknologi kan forme arbeidspraksis og relasjoner
• Tverrfaglig samarbeid og forankring i organisasjonen
• Helsefremmende perspektiv
• Økonomi - utsatte kostnader

Brukerens medvirkning og etikk:
• Brukerinvolvering, informasjon og medbestemmelse i innovasjonsprosesser
• E-helse
• Etikk


Foreleser: Solveig Evenstad

Solveig Beyza Evenstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hun har undervist i ulike emner på master- og bachelor-nivå innen kommunikasjon, ledelse, organisasjon og personalledelse, og har doktorgrad innen organisasjonskommunikasjon fra Universitè Côte d’Azur, med vekt på arbeidsmiljø, leder-medarbeider kommunikasjon og digital ledelse. Solveig har bachelorgrad i Ledelse (Istanbul) og Informatikk (Oslo), samt master i relasjonsledelse med coaching som spesialisering (Trondheim) - og har lang fartstid som leder og konsulent i privat og offentlig sektor.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen i gruppe med 3 - 5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.