Bouvet tilbyr hele spekteret av tjenester som er nødvendig for å etablere og forvalte gode IT-løsninger. Dette inkluderer teknisk infrastruktur, arkitektur, systemutvikling, integrasjon, databaser og drift. Vi følger systemene gjennom hele livssyklusen fra analyse av forretningsbehov, gjennom utviklingsfase og til en effektiv forvaltning.

Bouvet leverer også en rekke kurs innenfor informasjonsteknologi. Dette er alt fra kurs for sluttbrukere til avanserte kurs for programmerere.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

10748 Deploying System Center 2012 Configuration Manager

This course describes how to plan and deploy a Microsoft System Center 2012 Configuration Manager hierarchy, including the central administration site, one or more primary sites and secondary sites, and all associated site systems.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 3 dager 16.000 kr  

10970 Networking with Windows Server

Get hands-on instruction and practice implementing networking with Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 in this 5-day Microsoft Official Course.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20246 Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center

This course describes how to monitor and operate a cloud with Microsoft System Center 2012 R2. This course focuses on how to manage and administer a cloud environment, and it describes how you can monitor key infrastructure elements and applications that run within a cloud.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20247 Configuring and Deploying a Private Cloud with System

This course equips students with the skills they require to configure and deploy a cloud using Microsoft System Center 2012 R2.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

This course will provide you with the knowledge and skills to configure and manage a Microsoft SharePoint Server 2013 environment.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

This 5-day course examines how to plan, configure, and manage a Microsoft SharePoint Server 2013 environment.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016

This 5-day course will provide you with the knowledge and skills to plan and administer a Microsoft SharePoint 2016 environment. The course teaches you how to deploy, administer, and troubleshoot your SharePoint environment.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  

20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016

This 5-day course will teach you how to plan, configure, and manage the advanced features in a SharePoint 2016 environment.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 5 dager 24.000 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>