Bouvet tilbyr hele spekteret av tjenester som er nødvendig for å etablere og forvalte gode IT-løsninger. Dette inkluderer teknisk infrastruktur, arkitektur, systemutvikling, integrasjon, databaser og drift. Vi følger systemene gjennom hele livssyklusen fra analyse av forretningsbehov, gjennom utviklingsfase og til en effektiv forvaltning.

Bouvet leverer også en rekke kurs innenfor informasjonsteknologi. Dette er alt fra kurs for sluttbrukere til avanserte kurs for programmerere.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>

Accelerated Testing Workshop

This session will look at the some of the hindrances and enablers to accelerated testing, how epistemology can help with accelerated testing and why we need to refute conjectures.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 14.10.2019 2 dager14.10.2019 13.500 kr  

Access 2016 grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i Access 2016. Har du behov for å håndtere og få oversikt over store informasjonsmengder med mange detaljer - så har du behov for et databaseverktøy! Kurset gir deltagerne en grunnleggende trening i bruk av Access.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 07.10.2019 (+1) 2 dager07.10.2019 (+1) 6.200 kr  

Access 2016 Smart og avansert

Vi tilbyr kurs i Access 2016 Smart og avansert. Kurset lærer deg å utnytte de mer avanserte mulighetene i Access. Avanserte utvalg fra databasen, automatikk i skjermbilder, egne menyer og automatisk oppstart av databaseapplikasjonen, er noen av de mange spennende temaene som blir belyst i kurset.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 07.11.2019 2 dager07.11.2019 6.500 kr  

Adobe InDesign grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i Adobe InDesign. InDesign gir avanserte muligheter innen redigering av vektorgrafikk, typografisk kontroll m.m. Programmet er tett integrert med Adobe Photoshop og Illustrator, noe som resulterer i at dokumentflyten bedres.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 6.500 kr  

Adobe InDesign videregående

Vi tilbyr kurs i Adobe InDesign på videregående nivå. Lær deg å lage gode og effektive dokumenter. Har du arbeidet litt med InDesign men vil ha bedre kontroll og mer effektiv arbeidsflyt er dette kurset for deg. Her får du utfordret deg på både kreative valg og system og organisering av tekst.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 2 dager 7.800 kr  

Advanced Test Design Techniques Workshop

This 1-day workshop is aimed at Test Analysts wanting to improve their skills in test case design techniques. Most testers are familiar with techniques such as boundary value analysis and equivalence partitioning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1 dag 8.800 kr  

Agile Lean Leadership - Foundation

This Agile Lean Leadership Foundation course is for those who want a thorough introduction to the Agile Lean Leadership concept and pattern.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 1 dag 6.600 kr  

Agile Lean Leadership - Practition

This Practition course builds on the Foundation or the Executive course and provides the participant with practical tools for implementing in the organization.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Majorstuen Oslo, Majorstuen 13.11.2019 1 dag13.11.2019 6.600 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   |  Neste side >>