Lederutdanning, helse og omsorg - modul 3Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 11.730

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 3. Mer enn 2700 deltakere fra over 115 kommuner har hittil deltatt på Lederutdanning - helse og omsorg. De får verktøy til å håndtere utfordringer i sin hverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Modul 3 - Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling:

Økonomi:
• Økonomistyring som lederfunksjon
• Grunnleggende kommuneøkonomi
• Planlegging og budsjettering
• Resultatindikatorer for økonomistyring
• Detaljbudsjettering og periodisering
• Økonomioppfølgning, kontroll og regnskap som informasjonskilde

Kvalitetsutvikling og kvalitetsledelse:
• Kvalitetsutvikling i et organisasjonsutviklingsperspektiv.
• Kvalitetsbegrepet og bruk av resultatindikatorer for kvalitet
• Kvalitetsmodell for kommunal virksomhet
• Balansert målstyring
• Hvordan måle subjektiv og objektiv kvalitet
• Internkontroll
• Benchmarking som metode for utvikling av produktivitet og kvalitet. IPLOS og KOSTRA

Undervisningsformer og organisering:
Emnet består av 2 samlinger over 2 dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjon, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgaver alene eller i basisgrupper.


Foreleser: Gaute Arneson

Gaute Arneson er utdannet sosionom og cand. mag. og har mastergraden i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen BI (Master of Management). Han har bred erfaring fra kommunesektoren, bl.a. som saksbehandler og leder i helse- og sosialtjenesten, planlegger i fylkeshelsetjenesten samt 8 år som rådmann. Han har i ca. 20 år arbeidet som organisasjonsutvikler i konsulentbransjen med kommunesektoren som spesialfelt. Ved Høgskolen i Hedmark kombinerer han fagansvaret for modul 3, økonomistyring og kvalitetsutvikling og modul 7, kvalitetsledelse med forelesninger innen disse fagområdene.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer forelesninger, enkel lunsj, kaffe / te og materiellkostnader. Litteraturkostnader kommer i tillegg.

Eksamen / sertifisering

Eksamensformen er 10-dagers hjemmeeksamen - individuell eller i gruppe på max 5 deltakere. Om du velger å ikke ta eksamen får du kursbevis for gjennomført modul.