Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 13.530

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg modul 4. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:

Pasientforløp:
• Kommunenes "sørge for" ansvar
• Intergrert og sammenhengende behandlingskjede
• Koordinatorfunksjon
• Pasientrettigheter og brukermedvirkning

Tverrfaglig samarbeid:
• Forebygging og folkehelse
• Helse i plan, involvering av politisk nivå
• Ansvarsfordeling og organisering
• Samarbeid med frivillige og pårørende

Kommunikasjon og forhandling:
• Dialog som grunnlag for utvikling
• Saksbehandling og klagehåndtering
• Endring - og utviklingsarbeid
• Teknologiske løsninger

Ekstern samhandling:
• Samarbeidsavtaler - forhandlinger og avtaleutforming
• Likeverdighet mellom samarbeidspartnere
• Samarbeidsrutiner kommune / helseforetak
• Interkommunalt samarbeid


Foreleser: Einar Holand

Einar Holand har mastergrad i konflikthåndtering og forhandlingsteknikk fra Juridisk fakultet, Universitetet i København. Han har arbeidet i RO siden 2001, og har hatt mange oppdrag knyttet til ledelse, veiledning og brukermedvirkning. Holand har også inngående kompetanse på opplærings- og utdanningstiltak, konferanse- og kursavvikling og opplæring av arbeidsledere så vel som saksbehandlere i BPA. Einar Holand er i tillegg ROs forhandlingsekspert og har for tiden mange utdanningsoppdrag spesielt knyttet til organisasjonsutvikling med fokus på kommunikasjons- og forhandlingskompetanse.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgssektoren

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer materiell og bevertning. Kostnader med litteratur kommer i tillegg.

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med levering i gruppe med max 5 deltakere der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.