Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 7Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Quality Hotel Panorama
          Sør-Trøndelag, Trondheim
Kursadresse: Ivar Lykkes vei 1, 7075 Tiller (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 14.210

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 7. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 1.580 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene. Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Hedmark.

Målet med studiet er å gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Kursinnhold:
Kvalitetsledelse i helse og omsorgstjenesten:

Rammeverket for kvalitet:
• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
• Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessment Framework (CAF)
• ISO 9001 - Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
• Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Kvalitetsledelse:
• Total kvalitetsledelse - virkemiddelkriterier og resultatkriterier
• Risiko- og sårbarhetsanalyser
• Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
• Metoder for kvalitetsmåling

Prosessforbedring:
• Avviksregistrering
• Forebygging av avvik
• Praktiske prosedyrer (PPS)
• Digitale verktøy for avviksregistreing og lukking

Løpende forbedring og oppfølging:
• Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
• Medvirkning til kvalitetsforbedring
• Løpende forbedring / Demings sirkel
• Ledelsens gjennomgang / resultatvurdering


Foreleser: Gaute Arneson

Arneson er utdannet sosionom og cand. mag. og har mastergraden i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen BI (Master of Management). Han har bred erfaring fra kommunesektoren, bl.a. som saksbehandler og leder i helse- og sosialtjenesten, planlegger i fylkeshelsetjenesten samt 8 år som rådmann. Han har i ca. 20 år arbeidet som organisasjonsutvikler i konsulentbransjen med kommunesektoren som spesialfelt. Ved Høgskolen i Hedmark kombinerer han fagansvaret for modul 3, økonomistyring og kvalitetsutvikling og modul 7, kvalitetsledelse med forelesninger innen disse fagområdene.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen helse- og omsorgsektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer undervisning, kursmateriell, lunsj og pausebevertning alle undervisningsdager. Litteraturkostnader og eventuell overnatting kommer i tillegg og må dekkes av den enkelte.

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling, med individuell levering der besvarelsen bygger videre på den obligatoriske oppgaven. Eksamen vurderes med gradering A-F, der E er laveste ståkarakter. Gjennomført eksamen gir 7,5 studiepoeng. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.