KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelseKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Sør-Trøndelag, Trondheim
Sør-Trøndelag
Kursadresse: 7084 Trondheim
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for mer informasjon
Varighet: 5 samlinger a 2 dager
Pris: 14.705

Vi tilbyr kurs i administrativ og pedagogisk ledelse. Formålet er å øke den faglige tryggheten i møtet med nye forventninger innenfor barnehage, skole, skolefritidsordning og annet barne- og ungdomsarbeid.

Innhold
• Barn og unges oppvekstvilkår i historisk perspektiv
• Barnehagen og skolens oppgaver og funksjoner
• Pedagogisk ledelse i barnehage og skole
• Profesjonalitet og etikk i arbeid med barn og unge
• Rollebevissthet i arbeid med barn og unge
• Samarbeid hjem - barnehage / skole

Læringsmål:
Modul 4 har som mål at studenten skal ha kunnskap om barnehagen og skolens utvikling i et historisk perspektiv. De skal ha kunnskap om barn og unges oppvektsvilkår i det moderne samfunn. Videre skal de ha kunnskap om barnehagen og skolen som organisasjon. Studenten skal ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne utøve arbeid i barnehage / skole på en profesjonell og yrkesetisk måte, samt kunne lede læringsprosesser for barn og unge.

Studenten skal ha tilegnet seg kompetanse ved å forstå betydningen av å opptre profesjonelt i samspill med barn, unge og foreldre. Videre skal de ha forståelse for betydningen av den voksne som rollemodell for barn og unge. Både teori og studentenes egne praktiske erfaringer blir vektlagt i undervisningen, hvilket forutsetter at kursdeltakerne må ta ansvar for egen læring i betydningen av å legge egne erfaringer og forutsetninger til grunn for egen læringsprosess

Målgruppe for kurset

Barne- og ungdomsarbeidere og alle som jobber med barn og unge kan søke. Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse. Deltakere uten generell studiekompetanse kan få godkjenning for relevant praksis (realkompetanse). For godkjent realkompetanse må søkeren være 25 år og ha 5 års (heltid) relevant praksis.

Eksamen / sertifisering

Individuell hjemmeeksamen