Fuel the world! kommunikasjon og ledelse - bedriftsinterntKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 4 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurset "Fuel the world" i kommunikasjon og ledelse i et helhetlig perspektiv for bedrifter. Dette er et kurs med utgangspunkt i kommunikasjonsverktøyet FuelBox.

Innhold:
Skap en arena for å møtes ansikt til ansikt til gode samtaler der dere utvikler og styrker enkeltmennesker, relasjoner og organisasjonen gjennom deling, læring og ny innsikt! Skap den gode samtalen på jobb. Skap trivsel, engasjement og lønnsomhet sammen! FuelBox hjelper dere å ta tempen på bedriften og sammen stake ut veien videre mot nye høyder. Gjennom enkle refleksjonsspørsmål blir dere bevisst på hvordan dere har det i organisasjonen.

Dere får opp tanker og ideer fra alle involverte, og det blir enklere å implementere selskapets verdier og grunnholdninger inn i den daglige rutine og vane. I endringsprosesser kan FuelBox være en god hjelp til å få alle inn i et åpent og selvreflekterende spor. Du får du god trening i å stille åpne spørsmål, større selvinnsikt, økt selvfølelse og bli tryggere i rollen som leder.

Agenda:
• Hva er god kommunikasjon
• Hva er god ledelse
• Hva er FuelBox, og hvordan kan dette verktøyet hjelpe deg som leder i hverdagen

Målsetning med kurset:
• Øke kunnskap og bevissthet rundt kommunikasjon og ledelse
• Gi større trygghet i lederrollen gjennom økt selvinnsikt og selvfølelse
• Gi innblikk i og erfaring med kommunikasjonsverktøyet FuelBox

Litt om kursholder:
Synneva Erland er sertifisert fasilitator av FuelBox, og lærer dere her hvordan dere kan bruke spørsmålene i boksen for å løfte hverandre og organisasjonen med tanke på bedriftskultur, ledelse og bedre kommunikasjon.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter - Ledere, mellomledere, teamledere og tillitsvalgte