Dynamisk lederskap - bedriftsinterntKursarrangør: Holtskog
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i dynamisk lederskap for bedrifter. Målet for kurset er å gi deltakerne større trygghet og bredere kompetanse i å lede team til gode beslutninger og resultater. Deltakerne vil få forståelse for egen og andre lederstiler og hjelp til å kunne velge rett lederstil i rett situasjon.

Innhold:
Kurset gir konkrete verktøy og metoder for ledelse i endring, og vil hjelpe lederen til å kommunisere bedre og tydeligere. En god leder trenger egenskaper som besluttsomhet, mot, kreativitet, initiativ, empati og samarbeidsevne. Og mer til! Det sies at ledere som kommer til kort, sjelden svikter av faglige årsaker, men av mangel på bevissthet rundt egne valg som leder, mangel på menneskekunnskap og dårlig innsikt i egen lederstil. Dette kurset er ment for ledere som ønsker å utvikle seg i tråd med fremtidens krav til kommunikasjon, innovasjon og endring. Kurset tar blant annet for seg lederrollen, endringsledelse, motivasjon, ledelse og kommunikasjon, og lederen og samarbeid.

Agenda:
• Lederrollen
• Ledelse
• Endringsledelse
• Kommunikasjon

Kursholder: Petter Bakken

Målgruppe for kurset:
Bedrifter