Digitale plattformer og økosystemer, innovasjon strategi digitaltKursarrangør: Videocation
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 375

Vi tilbyr kurs i digitale plattformer og økosystemer, innovasjon strategi digitalt som digital undervisning. Hva er digitale plattformer og økosystemer, og hvordan kan det påvirke din virksomhet?Innhold:
I privat sektor kan det innebære at konkurransebildet endres, mens det i offentlig sektor kan bety å utnytte store datamengder på en bedre måte. I begge sektorer kan økosystemer innebære fremvekst av nye konstellasjoner og samarbeidsmønstre mellom aktører, og på den måten kan vi tilby bedre og utvidede produkter og tjenester til kundene eller brukerne.

Å utarbeide en plattformstrategi handler om digital forretningsutvikling hvor målet er å levere bedre og flere produkter og tjenester. For å gjøre det må du både forstå kreftene i markedet, hva konkurrentene gjør, og ikke minst hvor moden din egen virksomhet er. Når er det riktig timing for å kunne ta et slikt løft?

Dette lærer du:
• Hva kjennetegner en digital plattform og hvilke gevinster kan den gi
• Hvilke gode eksempler på plattformer og økosystemer kan man lære fra
• Hva er sammenhengen mellom en digital plattform og et digitalt økosystem
• Hvordan drives innovasjon i digitale økosystemer

Leksjoner:
1. Hva betyr digitale plattformer og økosystemer for din virksomhet
2. Hva kjennetegner en digital plattform
3. Hvilke gevinster kan en vellykket plattform gi
4. Hva består en digital plattform av
5. Miljødataplattformen, et eksempel
6. Digitale plattformer utvides ofte med nye tjenester
7. Økosystem - kan vi lære noe av naturen
8. Digitale plattformer og økosystemer handler om strategi
9. Hva består et digitalt økosystem av
10. Eksempler på økosystemer
11. Hvordan styre digitale økosystemer
12. Digitale økosystemer er innovasjonsmotorer

Pris:
• Tilgang for én person kr 375 pr mnd.
• Tilgang for ti personer kr 2.190 pr mnd.
• Bedriftsavtale ubegrenset tilgang - pris ta kontakt

Kursekspert: Henning Denstad

Henning Denstad har lang og omfattende erfaring fra konsulentvirksomhet og IT-ledelse. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er ansatt som seniorrådgiver i A-2 Norge AS. Her har han vært ansvarlig for og deltatt i en rekke prosjekter knyttet til konseptvalg og samfunnsøkonomiske analyser (innen den statlige kvalitetssikringsordningen), samt utredninger og strategiutvikling i forbindelse med digitalisering.

Han har kvalitetssikret store digitaliseringsprosjekter i offentlig og privat sektor, og ISO-sertifiserer og -reviderer fortløpende en rekke små og mellomstore virksomheter. Han er fagansvarlig (metodeutvikling og opplæring) for fagområdet «Digital virksomhetsstrategi» i A-2.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker digitalt kurs om digitale plattformer og økosystemer, innovasjon og strategi

Språk:
• Kurset holdes på norsk

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis