Regnskap Norge

Regnskap Norge er regnskapsbransjen kompetanseorganisasjon. Vi tilbyr landets mest omfattende kursprogram for regnskapsførerbransjen og virksomheter som selv arbeider med egen regnskaps- og økonomifunksjon. Våre kurs arrangeres i alle Norges største byer i tillegg til enkelte kurs i utlandet. Vi tilbyr også mange nettkurs med varighet fra 1 til 7 timer, som gir deg stor fleksibilitet.

Bak våre arrangementer står en faglig dyktig stab og et eget pedagogisk forum der vi utvikler gode undervisnings- og læringsmetoder. Våre kurs er nøye satt sammen og utviklet etter gjeldende kompetansekrav, lovendringer, bransjesituasjon, fremtidsutsikter - og sist men ikke minst - basert på tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Med Regnskap Norge som kursarrangør får du de siste oppdateringene, og du kan være sikker på at det innholdsmessige, pedagogiske og selve rammen rundt kursene er nøye planlagt og kvalitetssikret - alt for å gi deg et solid utbytte.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>

Aksjeloven - nyheter og og ofte stilte spørsmål

Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Etter kurset skal deltakerne kunne reglene om mellombalanser, utbytte, kjøp av egne aksjer mv. Kurset forteller deg hva du må kunne etter endringene i 2018 og 2019.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 11.11.2019 1 dag11.11.2019 Fra 3.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.10.2019 1 dag15.10.2019 Fra 3.100 kr  
Stavanger Stavanger 14.11.2019 1 dag14.11.2019 Fra 3.100 kr  
Tromsø Tromsø 26.11.2019 1 dag26.11.2019 Fra 3.100 kr  
Trondheim Trondheim 14.10.2019 1 dag14.10.2019 Fra 3.100 kr  
Ålesund Ålesund 13.11.2019 1 dag13.11.2019 Fra 3.100 kr  

Aksjer og andre verdipapirer

Kurset tar for seg regnskapsmessig behandling og bokføring av ulike finansielle instrumenter med praktiske eksempler. Kurset skal også gi økt forståelse i hvordan forskjellige instrumenter virker.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 30.10.2019 1 dag30.10.2019 Fra 3.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.11.2019 (+1) 1 dag28.11.2019 (+1) Fra 3.100 kr  
Stavanger Stavanger 17.10.2019 1 dag17.10.2019 Fra 3.100 kr  

A-melding - innrapportering av permisjoner - nettkurs

Vi tilbyr kurs i A-melding - innrapportering av permisjoner som nettkurs. Grunnleggende nivå. Via A-melding rapporterer arbeidsgiver til NAV, SSB og skatteetaten. Inntekt, arbeidsforhold, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 500 kr  

A-melding - korreksjoner og konsekvenser - nettkurs

Vi tilbyr kurs i A-melding - korreksjoner og konsekvenser som nettkurs. Grunnleggende nivå: Noen ganger når vi har sendt inn A-melding får vi en tilbakemelding på at det er rapportert inn feil og at feil må rettes før vi kan sende inn A-meldingen på nytt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 500 kr  

Analyser og kvalitetssikring av økonomiske data

Vi tilbyr kurs i analyser og kvalitetssikring av økonomiske data. Stadig mer data håndteres av våre informasjonssystemer som skanning, tolkning, forslag til kontering og mer kommer det til å bli etterhvert som robotteknologi og kunstig intelligens bygges inn i våre systemer. Men blir det riktig?

Sted Dato Varighet Pris
Bodø Bodø 13.11.2019 1 dag13.11.2019 fra 3.100 kr  
Haugesund Haugesund 30.10.2019 1 dag30.10.2019 fra 3.100 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.11.2019 1 dag29.11.2019 fra 3.100 kr  
Stavanger Stavanger 12.11.2019 1 dag12.11.2019 fra 3.100 kr  

Arbeidsrett, arbeidstid og overtid- nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, arbeidstid og overtid som nettkurs. Overtredelser av arbeidstidsbestemmelser og reglene om overtid er de mest utbredte lovbruddene i arbeidsretten. Konsekvensene for enkelte bedrifter har utgjort både bøter i millionklassen og politianmeldelser..

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.200 kr  

Arbeidsrett, ferie og feriepenger - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, ferie og feriepenger som nettkurs. Kurset er et praktisk kurs om å gjennomføre avviklingen av selskap fra A til Å. For alle som jobber med lønns- og personalarbeid er det helt sentralt å ha god kjennskap til reglene om beregning av og utbetaling av feriepenger.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.700 kr  

Arbeidsrett, konkurranseklausuler - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, konkurranseklausuler som nettkurs. I 2016 ble det innført nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranseklausuler. Reglene innebar at mange bedrifter som allerede hadde konkurranseklausuler i arbeidsavtalene, ble nødt til å revidere disse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time fra 1.200 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   |  Neste side >>