Aksjonærregisteroppgaven 2021 - nyttige tips - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 180 dager
Pris: fra 1.750

Kursets hovedvekt ligger på temaene utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og aksjonærlån/mellomregningskonto. Videre omhandles temaene kjøp og salg av aksjer, selskapets formuesverdi, og investeringer i oppstartsselskaper.

I kurset vil praktiske fusjons- og fisjonstilfeller med tilhørende utfylling i Aksjonærregisteroppgaven bli gjennomgått. I tillegg omhandles praktiske tips for oppgaveutfyllingen ved skattefri omdanning til aksjeselskap, samt ved oppdeling eller sammenslåing av aksjeklasser.

MÅLGRUPPE
Regnskapsførere og andre som bistår med utfylling og eller levering av selskapets Aksjonærregisteroppgave

KURSINNHOLD
• Utbytte
• Tilbakebetaling av innbetalt kapital
• Aksjonærlån / mellomregningskonto
• Kjøp og salg av aksjer – og andre endringer på eiernivå
• Aksjesalg med betinget vederlag
• Rapportering av visse arve- og gaveoverføringer
• Selskapets formuesverdi
• Investeringer i gründerbedrifter / start ups – Skatteinsentivordningen
• Virkningstidspunkter for diverse selskapshendelser
• Diverse fusjons- og fisjonstilfeller
• Omdanning til aksjeselskap
• Oppdeling og sammenslåing av aksjeklasser

Gjennomføring
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.