Regnskapskurs

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Aktiv rådgivning for SMB

I snart en mannsalder har «mantraet» vært at regnskapsbransjen må øke den økonomiske verdien av sin rådgivning. For mange har dette vært svært lett å si, men dessverre vist seg vanskelig å gjennomføre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 3.100 kr

Analyser og kvalitetssikring av økonomiske data

Vi tilbyr kurs i analyser og kvalitetssikring av økonomiske data. Stadig mer data håndteres av våre informasjonssystemer som skanning, tolkning, forslag til kontering og mer kommer det til å bli etterhvert som robotteknologi og kunstig intelligens bygges inn i våre systemer. Men blir det riktig?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 3.100 kr
Drammen Drammen 1 dag fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.11.2018 (+1) 1 dag21.11.2018 (+1) fra 3.100 kr

Avstemming i praksis - nettkurs

Vi tilbyr grunnleggende kurs om avstemming i praksis som nettkurs. Gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i kravene til avstemminger av regnskapet. Målet er å lære hva man må, og bør avstemme, samt hvordan man kan avdekke feil i denne forbindelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 950 kr

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Vi tilbyr kurs i bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og en trussel mot velferdsstaten som Regjeringen og Stortinget har satt høyt på dagsorden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2018 1 dag23.11.2018 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 28.11.2018 1 dag28.11.2018 fra 3.100 kr

Bistand til småbedrifter i vekst - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bistand til småbedrifter i vekst som nettkurs. Kurset gir en innføring i de utfordringer bedrifter står ovenfor når de vokser, og på hvilke områder du som regnskapsfører kan gi verdifull bistand.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer fra 2.600 kr

Bokføring 2018 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Vi tilbyr kurs i bokføring 2018 - nyheter og ofte stilte spørsmål. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan regelverket skal etterleves, og består av to deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag fra 3.100 kr
Drammen Drammen 20.11.2018 1 dag20.11.2018 fra 3.100 kr

Bokføring og avstemming av ny MVA-melding - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bokføring og avstemming av ny MVA-melding som nettkurs. Kurset gir grunnleggende kunnskap og forståelse av hvordan innføringen av nytt system for innførselsmerverdiavgift fra 2017 berører bokføringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.700 kr

Bokføringsreglene fra A til Å - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bokføringsreglene fra A til Å som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger, rapportering av merverdiavgift mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Databehandleravtale - nettkurs

Vi tilbyr kurs i databehandleravtale som nettkurs. Regnskapsforetak behandler personopplysninger på vegne av sine oppdragsgivere, og må derfor inngå en såkalt databehandleravtale med disse. Fra mai 2018 skjerpes lovkravene til slike avtaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 800 kr

Digital strategi innen regnskap og økonomi

Regnskapsbransjen og økonomifunksjonen er inne i en rivende teknologisk utvikling. Dette kurset skal hjelpe deg med å få oversikt over teknologiske muligheter og sentrale fremtidsvyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr

Egenkapitaltransaksjoner - skattemessige konsekvenser

Vi tilbyr kurs i egenkapitaltransaksjoner - selskapsrettslige krav og skattemessige konsekvenser. Disposisjoner som berører et selskaps egenkapital kalles gjerne for egenkapitaltransaksjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 20.11.2018 1 dag20.11.2018 fra 3.100 kr

Etablering av rutiner internt og mot kunde - nettkurs

Vi tilbyr kurs om etablering av rutiner internt og mot kunde som nettkurs. Kursets formål er å gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i rutinebygging på ulike typer oppdrag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 800 kr

Finn feil i regnskapet

I takt med den økende digitaliseringen, kan regnskapsførere og andre regnskapsprodusenter helt eller delvis miste kontrollen over prosessen fra det som kommer inn til det som kommer ut av regnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 21.11.2018 1 dag21.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.11.2018 1 dag29.11.2018 fra 3.100 kr

Fordringer og varelager i årsoppgjøret - nettkurs

Vi tilbyr kurs i fordringer og varelager i årsoppgjøret som nettkurs. Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Forstå ditt regnskap, grunnlaget for god økonomi - nettkurs

Vi tilbyr kurs i forstå ditt regnskap - grunnlaget for god økonomi som nettkurs. Kurset er laget for deg som ønsker en grunnleggende innføring i regnskapets verden. Kurset er laget på en slik måte at begrepene i regnskapet forklares på en best mulig pedagogisk måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 950 kr

Fra regnskapsprodusent til støttespiller

Formålet med kurset er å sette fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen, hvor stadig mer av regnskapsførselen gjennomføres med arbeidsdeling med kundene, automatisert og i integrasjon med andre administrative systemer. Vi ser på hvordan vi skal tilpasse oss denne omstillingen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.12.2018 1 dag04.12.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 28.11.2018 1 dag28.11.2018 fra 3.100 kr
Ålesund Ålesund 12.12.2018 1 dag12.12.2018 fra 3.100 kr

Fra regnskapsprodusent til støttespiller - nettkurs

Vi tilbyr kurs i fra regnskapsprodusent til støttespiller som nettkurs. Kursets formål er å sette fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen, og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra 2.400 kr

Fremtidens regnskapsleveranse til SMB

Vi tilbyr kurs i fremtidens regnskapsleveranse til SMB. Både automatisering og kunstig intelligens spås å prege regnskapsproduksjonen i årene som kommer. For mange blir dette en mulighet til å dreie fokus fra regnskapsproduksjon til mer verdiøkende tjenester til kundene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.12.2018 1 dag12.12.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 21.11.2018 1 dag21.11.2018 fra 3.100 kr

God regnskapsføringsskikk

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2018 1 dag23.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.11.2018 1 dag26.11.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.100 kr

God regnskapsføringsskikk - nettkurs

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk som nettkurs. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

GRFS anvendt i intern økonomiavdeling

Målsettingen med kurset er å gjøre deg fortrolig med GRFS (god regnskapsføringsskikk) som hjelpemiddel når du skal evaluere om selskapet du jobber i har etablert tilstrekkelig gode rutiner for god økonomioppfølging internt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 3.100 kr

GRFS i praktisk anvendelse - byrådrift

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og ser på hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.12.2018 1 dag11.12.2018 fra 3.100 kr

Grunnleggende regnskapsforståelse - nettkurs

Vi tilbyr grunnleggende regnskapsforståelse som nettkurs. Få en innføring i regnskapets oppbygging og funksjon for å legge grunnlag for god regnskapsforståelse. Vi går igjennom de helt grunnleggende begrep og oppbygging av regnskapet og noe av regelverket som ligger til grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 800 kr

Hva må du vite for å kjøre lønn - nettkurs

Vi holder kurset hva må du vite for å kjøre lønn som nett kurs. Grunnleggende nivå. Hva slags informasjon trenger du egentlig om et arbeidsforhold for at du skal kunne kjøre en lønnskjøring på en ansatt? Hvorfor trenger du det?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 950 kr

Hvordan bli kundens støttespiller - nettkurs

Kurset setter fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt. Vi drøfter hvordan vi skal få til en god omstilling med en dreining av tjenestene mot tilleggstjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 950 kr

Hvordan stifte aksjeselskap - nettkurs

Dette kurset gir deg alt du trenger å vite om det å stifte et aksjeselskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.700 kr

Innføring i god regnskapsførerskikk - nettkurs

Vi tilbyr innføring i god regnskapsførerskikk som nettkurs. Kursets formål er å gi en kort innføring i det rettslige regelverket GRFS. Regelverket gjelder alle «som i næring fører regnskap for andre» og dermed alle regnskapsførervirksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 950 kr

Innføring i hvitvaskingsregelverket - nettkurs

Vi tilbyr innføring i hvitvaskingsregelverket som nettkurs. Kursets formål er å gi en kort innføring i hvitvaskingsloven med tilhørende regelverk som gjelder for regnskapsbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 800 kr

Innføring i kvalitetskontroll - nettkurs

Vi tilbyr innføring i kvalitetskontroll som nettkurs. Kursets formål er å gi medarbeider og/eller nyansatt en innføring i kravene til kvalitetskontroll og hvordan man kan utføre det på overordnet nivå og medarbeidernivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 800 kr

Innføring i regnskapsførerloven og risikostyring - nettkurs

Vi tilbyr Innføring i regnskapsførerloven og risikostyringsforskriften som nettkurs. Kurset formål er å gi medarbeidere og / eller nyansatte en kort innføring i regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 950 kr

Konkurs - nettkurs

Vi tilbyr kurs om konkurs som nettkurs. Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Konsernregnskap - nettkurs

Vi tilbyr kurs om konsernregnskap som nettkurs. Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Kontantsalg - nye krav fra 2019

Vi tilbyr kurs i kontantsalg - nye krav fra 2019. Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 27.11.2018 1 dag27.11.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 21.11.2018 (+1) 1 dag21.11.2018 (+1) fra 3.100 kr

Kontinuerlig regnskapsføring-fremtidens økonomifunksjon -nettkurs

Vi tilbyr kurs kontinuerlig regnskapsføring - fremtidens økonomifunksjon som nettkurs. Ledelsen ønsker at økonomifunksjonen flytter fokus fra regnskapsproduksjon til å spille en større rolle i virksomhetens suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.700 kr

Kost- og reisegodtgjørelse - nye regler fra 2018

Mange arbeidsgivere opplever reiseregninger som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene. I lang tid har også skattemyndighetene hatt et særlig fokus på reiseregninger i sitt kontrollarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.12.2018 1 dag11.12.2018 fra 3.100 kr

Kundemøter - utnytt innsikt og trender i verdiskapningen

Regnskapsførers kompetanse er en av nøklene til suksess i næringslivet. Ved å kommunisere gode og vel gjennomarbeidede økonomiske beslutningsgrunnlag til ledelsen blir regnskapsfører en integrert del i selskapets verdiskapningsprosess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2018 1 dag28.11.2018 fra 3.100 kr
Kristiansand Kristiansand 20.11.2018 1 dag20.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.12.2018 1 dag04.12.2018 fra 3.100 kr

Leie og utleie av næringseiendom

Det ligger store verdier i det å eie fast eiendom. Slike investeringer har fanget interessen til både profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører, som driver med alt fra oppføring til utleie og salg av eiendom. De fleste bedrifter eier derimot ikke sine egne lokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 27.11.2018 1 dag27.11.2018 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 26.11.2018 1 dag26.11.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 23.11.2018 1 dag23.11.2018 fra 3.100 kr

MVA - forholdsmessig fradrag og fordelingsnøkler - nettkurs

Vi tilbyr kurs i MVA - forholdsmessig fradrag og fordelingsnøkler som nettkurs. Kurset fokuserer på delt virksomhet og fradragsrett for såkalte fellesanskaffelser, herunder gjennomgang av aktuelle dommer / praksis, samt praktiske eksempler og typetilfeller om fordeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

MVA - utleie av næringseiendom - nettkurs

Kurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom, herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. Kurset fokuserer også på dokumentasjonskrav og gir tips i forhold til innhold i leiekontrakter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.200 kr

MVA - uttaks- og justeringsregler - nettkurs

Vi tilbyr kurs i MVA - uttaks- og justeringsregler som nettkurs. Kurset omhandler 2 krevende emner innenfor merverdiavgiftens område. Begge kursets deler vil gi nyttige innspill til hvordan regelverket skal anvendes i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.700 kr

Målrettet kommunikasjon av regnskap og analyse

Dette kurset fokuserer på områdene som er kritiske for kundenes suksess. Du vil arbeide med finansregnskapet og driftsregnskapet, hvor vi måler prestasjonene og forsøker å identifisere viktige hendelser i rapportperioden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr

Ny hvitvaskingslov 2018 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i ny hvitvaskingslov 2018 - nettkurs. Proposisjon til ny hvitvaskingslov ble fremlagt 16.02.2018 og ny hvitvaskingslov antas å bli vedtatt i løpet av 2018. Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Ny oppdragsavtale - nettkurs

Vi tilbyr kurs i ny oppdragsavtale som nettkurs. Hensikten med kurset er at kursdeltakerne skal få inngående kjennskap til Oppdragsavtalen og et mer aktivt og bevisst forhold til avtalen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 2.000 kr

Ny regnskapsførerlov - nettkurs

Vi tilbyr kurs i ny regnskapsførerlov som nettkurs. Meget viktig kurs for alle som jobber med regnskapsføring! Det har kommet forslag til en helt ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.200 kr

Næringsdrivende over landegrensene - nettkurs

Vi tilbyr kurs om næringsdrivende over landegrensene som nettkurs. Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket når utlendinger etablerer og driver næringsvirksomhet i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.700 kr

Oppdragsansvarlig - hva rollen innebærer

Kurset skal hjelpe oppdragsansvarlig til å bli trygg i rollen. Vi setter fokus på hvordan oppdragsansvarlig ivaretar sitt ansvar for kontroll av at kvaliteten i oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket, samt hvilket ansvar oppdragsansvarlig har både formelt og reelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2018 1 dag20.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 27.11.2018 1 dag27.11.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr

Perioderegnskapet som styringsverktøy - nettkurs

Vi tilbyr kurs i perioderegnskapet som styringsverktøy som nettkurs. For å styre et selskaps drift, likviditet og soliditet på en effektiv måte er perioderegnskapet den viktigste informasjonskilden for både små og mellomstore foretak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Personvern - GDPR for regnskapsførere - nettkurs

Vi tilbyr kurs i personvern - GDPR for regnskapsførere som nettkurs. Dette kurset tar sikte på å gi en innføring i hvilke personopplysningsregler som vil gjelde for regnskapsvirksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.800 kr

Personvern (GDPR) - ny lovgivning og norm for regnskapsbransjen

I 2018 innføres ny personopplysningslov som alle norske virksomheter må forholde seg til. Loven er basert på EUs personvernforordning fra 2016, også kalt GDPR. Hva vil dette bety for virksomheten din.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 29.11.2018 1 dag29.11.2018 fra 3.100 kr

Praktisk risikostyring og oppdragsansvar - nettkurs

Vi tilbyr kurs i praktisk risikostyring og oppdragsansvar som nettkurs. Formålet med dette kurset er 2-delt. Først ser vi kort på kravene og rammeverket for yrket vårt ved å drøfte sentralt innhold i regnskapsførerloven, forskrifter, risikostyringsforskriften og GRFS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Prosjektregnskap - nettkurs

Vi tilbyr kurs i prosjektregnskap som nettkurs. Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Regnskap - utvalgte dybdetemaer

Regnskapsloven og regnskapsstandardene inneholder prinsippene for korrekt regnskapspresentasjon og inneholder til en viss grad også detaljreguleringer på flere områder. Innenfor disse rammebetingelsene må regnskapsprodusentene foreta sine vurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 26.11.2018 1 dag26.11.2018 fra 3.100 kr
Trondheim Trondheim 23.11.2018 1 dag23.11.2018 fra 3.100 kr

Regnskap og insolvens - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskap og insolvens som nettkurs. Kurset vil gjennomgå de fallgruver og risikoer som påhviler regnskapsfører, daglig leder og styremedlemmene i forkant av mulig konkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.700 kr

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter. Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr

Regnskapsfører som økonomisjef for SMB

Kurset gir en innføring i hvordan ekstern regnskapsfører kan ta større del i den operative virksomheten og dermed fungere som økonomisjef / controller. Kurset vil omhandle forståelse av virksomheten, rapportering til styret og ledelsen, regnskapsanalyse, samt restrukturering av balansen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 30.11.2018 1 dag30.11.2018 fra 3.100 kr

Regnskapsførerjus 2018 - økt fokus på forretningsmodeller

Vi tilbyr kurs i regnskapsførerjus 2018 - økt fokus på forretningsmodeller. Nå er mange viktige rammebetingelser i endring. Ny regnskapsførerlov er på trappene, hvitvaskingsloven skjerpes og vi har fått ny personvernlovgivning som stiller krav til regnskapsbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 26.11.2018 1 dag26.11.2018 fra 3.100 kr

Regnskapsførers ansvar - rådgiver i arbeidsrettsspørsmål nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål som nettkurs. Behovet for rådgivning i arbeidsrettsspørsmål ute i bedriftene er stort! Antallet arbeidstvister har økt betydelig de siste årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.200 kr

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers oppdragsdokumentasjon som nettkurs. Eksterne regnskapsførere skal alltid kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse ved etterkontroll og tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.700 kr

Revisor og bokføringsreglene - nettkurs

Vi tilbyr kurs i revisor og bokføringsreglene som nettkurs. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 2.000 kr

RF-regelverket 2018 - nyheter og ofte stilte spørsmål

Autoriserte regnskapsførere som i næring fører regnskap for andre, må oppfylle de krav som stilles i regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg kommer krav som følger av hvitvaskingsregelverket og risikostyringsforskriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 23.11.2018 1 dag23.11.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 27.11.2018 1 dag27.11.2018 fra 3.100 kr

Risikostyring og internkontroll - fra byrde til nytte

Kurset gir deg en grundig innføring i risikostyringsforskriftens krav. Vi drøfter forskriftskravene, og setter fokus på hvordan vi organiserer arbeidet for å sikre både god kvalitet og god dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.11.2018 1 dag29.11.2018 fra 3.100 kr

Roller i og organisering av regnskapsforetak

Dette kurset setter fokus på de forskjellige rollene et regnskapsforetak må eller kan ha, og hvilket innhold og ansvar som følger rollene. Vi tar også opp utfordringer rollene imellom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.11.2018 1 dag22.11.2018 fra 3.100 kr
Drammen Drammen 21.11.2018 1 dag21.11.2018 fra 3.100 kr

Røde flagg i regnskapet - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om røde flagg i regnskapet. Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eiere, banker, investorer og andre regnskapsbrukere. Rapportering av regnskapstall er imidlertid påvirket av regnskapsregler, selskapets valg av prinsipper og en rekke skjønnsmessige estimater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Skatt og regnskap 2018 / 2019

Vi tilbyr kurs i skatt og regnskap 2018 / 2019. Kurset gir oppdatering på årets nyheter innen regnskap, skatt og avgift. Vi gjennomgår både nyheter som har virkning for inneværende regnskapsår og nyheter som gjelder neste år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 11.12.2018 1 dag11.12.2018 fra 2.500 kr
Arendal Arendal 12.12.2018 1 dag12.12.2018 fra 2.500 kr
Asker Asker 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 2.500 kr
Bergen Bergen 17.12.2018 (+1) 1 dag17.12.2018 (+1) fra 2.500 kr
Bodø Bodø 12.12.2018 1 dag12.12.2018 fra 2.500 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 2.500 kr
Drammen Drammen 04.12.2018 1 dag04.12.2018 fra 2.500 kr
Førde Førde 17.12.2018 1 dag17.12.2018 fra 2.500 kr
Gol Gol 04.12.2018 1 dag04.12.2018 fra 2.500 kr
Hamar Hamar 18.12.2018 1 dag18.12.2018 fra 2.500 kr
Harstad Harstad 19.12.2018 1 dag19.12.2018 fra 2.500 kr
Haugesund Haugesund 05.12.2018 1 dag05.12.2018 fra 2.500 kr
Kristiansand Kristiansand 11.12.2018 1 dag11.12.2018 fra 2.500 kr
Lillehammer Lillehammer 19.12.2018 1 dag19.12.2018 fra 2.500 kr
Narvik Narvik 20.12.2018 1 dag20.12.2018 fra 2.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.12.2018 (+2) 1 dag03.12.2018 (+2) fra 2.500 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 2.500 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 05.12.2018 1 dag05.12.2018 fra 2.500 kr
Sandefjord Sandefjord 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 2.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 03.12.2018 1 dag03.12.2018 fra 2.500 kr
Skien Skien 14.12.2018 1 dag14.12.2018 fra 2.500 kr
Sola Sola 04.12.2018 1 dag04.12.2018 fra 2.500 kr
Tromsø Tromsø 12.12.2018 1 dag12.12.2018 fra 2.500 kr
Trondheim Trondheim 14.12.2018 (+1) 1 dag14.12.2018 (+1) fra 2.500 kr
Vågan / Svolvær Vågan / Svolvær 11.12.2018 1 dag11.12.2018 fra 2.500 kr
Ålesund Ålesund 18.12.2018 1 dag18.12.2018 fra 2.500 kr

Skatteforvaltningsloven - dette må du kunne - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i skatteforvaltningsloven - dette må du kunne. Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.700 kr

Skattereformen - nyheter for 2017 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i skattereformen - nyheter for 2017 som nettkurs. Det er bred politisk enighet om at vi i lys av den internasjonale utviklingen på skatteområdet trenger en skattereform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.700 kr

Utbytte og konsernbidrag - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i utbytte og konsernbidrag. Kurset gir en gjennomgang av reglene for utbytte og konsernbidrag både når det gjelder regnskapsmessig behandling og skatt. Reglene for maksimalt utbytte vil bli gjennomgått.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Velferdsgoder og naturalytelser

Vi tilbyr kurs i velferdsgoder og naturalytelser. Det er et vell av forskjellige naturalytelser og velferdstiltak som kan være gunstige som avlønningsformer, men kjenner du skattereglene godt nok til å kunne gi din kunde gode nok råd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.11.2018 1 dag29.11.2018 fra 3.100 kr
Tromsø Tromsø 30.11.2018 1 dag30.11.2018 fra 3.100 kr

Økonomistyring for SMB

Økonomistyring er en sentral del av virksomhetsstyring i både private og offentlige virksomheter. For å drive god økonomistyring må man forstå de ulike faktorene som påvirker virksomhetens resultater, likviditet og balanse, og hvordan disse påvirkes av hverandre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.12.2018 1 dag13.12.2018 fra 3.100 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 20.11.2018 1 dag20.11.2018 fra 3.100 kr

Innføring i merverdiavgift

Alle som arbeider med bilagsbehandling og kontering vil møte på spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles. Dette gjelder både ved anskaffelser og salg av varer eller tjenester. En grunnleggende forståelse av merverdiavgiftssystemet og de alminnelige reglene er derfor nyttig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.190 kr

Kontroll og avstemming av regnskapet

Bli bedre på kontroll og avstemminger. Lær hvordan du utfører og kvalitetssikrer sentrale områder i regnskapet. Hvordan bør kontroller og avstemminger gjennomføres, og hvorfor er avstemmingsarbeid viktig?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 6.790 kr

Nettkurs: Aksjer

Når et regnskapspliktig foretak investerer i aksjer er det flere vurderinger som må gjøres for å få en riktig regnskapsmessig behandling. Kurset gir en veiledning for hva man må ta stilling til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Begrensninger i retten til kompensasjon for mva

Kurs for kommuner! I dette kurset gjennomgår vi reglene for kommuner og fylkeskommuner sin rett til kompensasjon for merverdiavgift, med særlig fokus på de begrensninger som finnes i lovverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Nettkurs: Beskatning av firmabil

Firmabil er et av de mest vanlige frynsegodene i Norge. Det er derfor viktig å ha god kunnskap om de særlige reglene som gjelder ved beskatning av firmabil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Bokføringslovens krav til dokumentasjon av kjøp og salg

Kurset er laget som en del av et innføringskurs i bokføringsloven. Kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 795 kr

Nettkurs: Bokføringsreglene i praksis

Vi ser på hovedreglene i bokføringsloven og tilhørende forskrift, samt norske bokføringsstandarder og god bokføringsskikk. Et nødvendig kurs for alle som fører regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Endringer i aksjeloven

Det er vedtatt endringer i aksjeloven. I dette kurset gjennomgår vi endringene med utgangspunkt i ikrafttredelsestidspunktet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 795 kr

Nettkurs: Fradrag for merverdiavgift på kjøretøy

I dette kurset gjennomgår vi reglene for fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser, drift og vedlikehold av kjøretøy, med spesielt fokus på personbiler og varebiler. Kurset er avgrenset mot bilforhandleres virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 795 kr

Nettkurs: Fradragsrett for tap på fordringer

Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 795 kr

Nettkurs: God regnskapsføringsskikk

God regnskapsføringsskikk stiller en rekke krav til regnskapsbyråets organisering og utøvelse av regnskapsføreryrket. Hva innebærer disse kravene? Hvordan legger vi til rette for gode rutiner, både internt og hos våre kunder?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Grunnleggende regnskap

Dette er et introduksjonskurs til regnskap som gir deg innblikk i oppbygningen av regnskapet og grunnleggende krav til dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Nettkurs: Grunnleggende regnskap - for kommuner del 1

Kurset er en gjennomgang av kommunens styringsdokumenter og særtrekkene i kommunesektoren kontra privat sektor. Hvilke mål stilles til kommunal økonomiforvaltning og drifts- og investeringsregnskapets oppbygning og sammenheng?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Grunnleggende regnskap - for kommuner del 2

Kurset tar for seg pålagte vedlegg til årsregnskapet og budsjett-/regnskapsskjemaenes formål og innhold. Videre ser vi på hva slags regnskap kommuneregnskapet er, og hvordan vi henter ut økonomisk informasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Grunnleggende regnskap - for kommuner del 3

Kurset tar for seg skillet mellom hvilke inntekter og utgifter som skal posteres i drifts- og investeringsregnskapet. Videre gjennomgås kommuneregnskapets rammeverk, regnskapsprinsipper, krav til netto driftsresultat og interne finansieringstransaksjoners påvirkning på driftsresultat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Nettkurs: Inndrivning av egne pengekrav

For at ditt foretak skal overleve er det avgjørende at du faktisk får betalt det du har krav på. I dette kurset får du en oversikt over hvordan du selv kan innkreve dine pengekrav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Nettkurs: Innføring i fusjon

Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren en oversikt over grunnleggende og viktige bestemmelser vedrørende fusjon, og å belyse viktige forhold en må være klar over knyttet til aksjerettslig, skattemessig og regnskapsmessige problemstillinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Innføring i merverdiavgift

Dette kurset passer for alle som ønsker basiskunnskap om merverdiavgift. Her får du en innføring i merverdiavgiftssystemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Innførsel av varer

Ved innførsel av varer til Norge skal virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret beregne og betale merverdiavgiften selv. I dette kurset går vi gjennom reglene for merverdiavgiftsberegning ved innførsel av varer fra utlandet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Kundens rutiner

God regnskapsførerskikk krever at regnskapsfører dokumenterer gjennomgang av kundens rutiner. Det gjelder rutiner som er av vesentlig betydning for oppdragsutførelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Kvalitetskontroll og intern kvalitetssikring

Dette kurset gir en kort innføring i hvordan en ekstern kvalitetskontroll gjennomføres, og hva innholdet i en slik kontroll er. Du får en rekke tips til forberedelse, og det deles erfaringer fra Finanstilsynets rapporter etter stedlig tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Likviditetsstyring

Hva er forskjell på styring av arbeidskapital og likviditet? Hvordan kan en bedrift ha god lønnsomhet, men dårlig likviditet? Hva kan gjøres i slike situasjoner?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

For utbyggere og utleiere av fast eiendom vil merverdiavgift ved oppføring og drift være en betydelig kostnad. Systemet med frivillig registrering åpner for at disse kan få merverdiavgiften tilbake, men her er det en rekke særregler som må kunnes. Kurset gir deg en grundig innføring i reglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Merverdiavgift ved viderefakturering

Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 795 kr

Nettkurs: Nye personvernregler - en gjennomgang for regnskapsbyrå

EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 1495 kr

Nettkurs: Nye personvernregler - GDPR

EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene. Det vil medføre mye arbeid å få dette på plass i tide!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 1495 kr

Nettkurs: Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner

Reglene for dekning av utgifter på reiser er endret f.o.m. 2018, og her er det flere nyheter som er viktig å få med seg. Gjør man feil, kan det medføre store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1995 kr

Nettkurs: Risikoelementer i regnskapet

Har du fokus på risiko og vesentlighet når du utarbeider eller analyserer et regnskap? I dette kurset gjennomgår vi regnskapsposter der risiko for feil kan være stor. Hvilke spørsmål må stilles for å sikre at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og hvordan dokumentere på en god måte?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Nettkurs: Sikre krav ved konkurs

Kunder, leverandører og andre uprioriterte kreditorer får vanligvis null dekning for sine utestående krav. Vær i forkant og gjør tiltak før konkursen er et faktum. Etter konkursåpning er det vanligvis få muligheter til å begrense tapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1195 kr

Nettkurs: Skattefunn og offentlig støtte

Det er flere skattefunn og Innovasjon Norge-prosjekter nå enn noensinne. Mange sliter med å få oversikt over regelverket for å kunne utnytte sitt fulle potensial tilknyttet de ulike støtteordningene. I dette kurset får du vite hvordan du skal forholde deg til regelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1495 kr

Praktisk årsavslutning for et aksjeselskap

Fokus på skatteskjemaer. På dette kurset skal du utarbeide skatteskjemaer for et aksjeselskap. Vi er også innom planlegging og krav til dokumentasjon av årsoppgjøret, samt regnskapslovens krav til årsregnskap, noter og årsberetning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.950 kr
Oslo Oslo 28.11.2018 (+1) 2 dager28.11.2018 (+1) 6.950 kr
Trondheim Trondheim 20.11.2018 2 dager20.11.2018 6.950 kr

Videregående kurs i kontroll og avstemminger

Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. Du lærer mer om hvordan kontroller og avstemminger kan gjennomføres, og hvilke områder som har større risiko for feil og mangler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 20.11.2018 1 dag20.11.2018 4.190 kr

Excel - Effektiv rapportering for økonomer

Lær effektiv rapportering i Excel og spar masse tid hver måned fremover.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 4.500 kr

Regnskap Grunnkurs – Lær å føre ditt eget regnskap

Praktisk regnskapskurs. På dette kurset vil du lære å føre regnskap fra a – å. Du får full oversikt og sparer penger til regnskapsfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.700 kr
Kristiansand Kristiansand 21.11.2018 3 dager21.11.2018 9.700 kr