Regnskapskurs

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Regnskapsmedarbeider

Vi tilbyr grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser. Kurset er også tilgjengelig som kveldskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 27.01.2021 8 dager27.01.2021 8400 kr

Regnskapsmedarbeider - digitalt klasserom (dagtid)

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.02.2021 30 timer01.02.2021 8200 kr

Regnskapsmedarbeider - digitalt klasserom (kveldstid)

Grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.02.2021 30 timer17.02.2021 8200 kr

Regnskapsmedarbeider - elæring

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i bruk av regnskap. Du får en oversikt over hvordan et regnskap bygges opp og hvordan de ulike elementene henger sammen. Målet med kurset er at du skal kunne bokføre en rekke bilagstyper og ta ut rapporter basert på de registrerte dataene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 50 timer 3990 kr

Regnskapsmedarbeider (kveld)

Vi tilbyr grunnleggende regnskapskurs som vil gjøre deltakeren i stand til å utføre bokføring av mange bilagstyper og grunnleggende årsoppgjørsposter. Kurset er praktisk lagt opp med teori, oppgaver og caser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 12.01.2021 12 kvelder12.01.2021 8.400 kr

Økonomistyring

Dette kurset er for deg som ønsker å gå opp til eksamen i programfaget Økonomistyring eller opparbeide deg tilsvarende kunnskaper innenfor økonomi. Kurset har hovedfokus på regnskap og bokføring, men har også andre temaer som vil øke deltakerens økonomiske forståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 11.01.2021 (+1) 23 dager11.01.2021 (+1) 15.900 kr

Aktuelle bokføringstemaer 2017 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aktuelle bokføringstemaer 2017. Dette nettkurset gir deg en praktisk innføring i bokførings- og dokumentasjonsreglene som gjelder skattemelding MVA, ved bruk av talleksempler og hvor du finner de ulike grunnlag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.000 kr

Aktuelle dommer om erstatningsansvar - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aktuelle dommer om erstatningsansvar - samt viktige punkter i forkant av kvalitetskontroll. Kurset tar for seg profesjonsansvaret til regnskapsfører og viser med noen aktuelle dommer hva som er viktig å passe på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr

Aktuelle regnskapstemaer for små foretak - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aktuelle regnskapstemaer for små foretak. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av både til notekrav de regnskapspliktige små foretak skal og bør ha med og dels ved bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer fra 2.000 kr

Bokføring - aktuelle temaer 2019 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - aktuelle temaer 2019. Feil ved bokføringen kan få konsekvenser, ikke minst ved bokettersyn og revisjon. I dette kurset ser vi nærmere på reglene og aktuelle spørsmål. Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 og har dermed virket i nærmere 15 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 2.900 kr

Bokføring - Tema for tema 2019 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - Tema for tema 2019. Bokføringsregelverket er omfattende og detaljert. Dette kurset går gjennom hele regelverket, tema for tema, med fokus på hovedregler. Formålet er å gi en overordnet og generell forståelse for de kravene som stilles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 2.900 kr

Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater. Timer i etikk er pålagt for revisorer, går under andre fagområder for regnskapsførere og gjelder som faglig oppdatering (ikke juridiske timer) for advokater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.200 kr

Formuesfastsettelse av næringseiendom - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om formuesfastsettelse av næringseiendom. I dette nettkurset går vi gjennom reglene for verdsettelse av utleid og ikke utleid næringseiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Generasjonsskifte og salg av virksomhet

Vi tilbyr kurs i generasjonsskifte og salg av virksomhet. Ved et generasjonsskifte og / eller salg av virksomhet står både bedriftseiere og rådgivere overfor en rekke ulike skattemessige problemstillinger som ofte er avgjørende for valg av den optimale løsningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr

God regnskapsføringsskikk 2018 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om god regnskapsføringsskikk 2018. Dette er hovedkurset for GRFS 2018. Vi tar for oss hvitvaskingsloven og endringene som den nye loven medfører. Vi ser på risikostyringsforskriften, som er helt sentralt innen hvitvasking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 2.900 kr

God regnskapsføringsskikk 2019 / 2020 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om god regnskapsføringsskikk 2019 / 2020. Regnskapsførere er pålagt mange regler, og ikke minst bransjestandarden God regnskapsføringsskikk (GRFS).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer fra 2.000 kr

GRFS 2018 - GDPR for regnskapsførere - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om GRFS 2018 - GDPR for regnskapsførere. I dette kurset går vi igjennom personvernregler for regnskapsførere. Denne personvernforordningen som EU har vedtatt stiller nye og strengere krav til behandling av personopplysninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 500 kr

GRFS 2018 - Hvitvasking og risikostyring - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om GRFS 2018 - Hvitvasking og risikostyring. Her ser vi på hvitvaskingsloven og sammenligner ny og gammel lov. Denne belyses fra et risikoperspektiv, noe som er helt essensielt i lovgivningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.000 kr

Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018. Dette er tre temaer som henger nøye sammen. Hvitvasking er et relevant tema i 2018 og har en tilhørende ny lov. Innenfor dette er risikostyring, risikomomenter og internkontroll viktig deler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.500 kr

Hvitvaskingsloven - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om hvitvaskingsloven. Hvitvasking av penger er et stort samfunnsproblem, og en rekke aktører i næringslivet har en plikt til å bidra til at hvitvasking ikke forekommer. I dette kurset får du en innføring i hvordan hvitvasking defineres og hva som kjennetegner hvitvasking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Hvordan unngå misligheter

Vi tilbyr kurs om hvordan unngå misligheter. Mange bedrifter rammes hvert år av ulike typer misligheter. De direkte økonomiske konsekvensene er ofte betydelige, og styret og ledelsen kan bli erstatningsansvarlige eller komme i straffansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr

Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer. Generell innføring i regnskapsføring av kapitalnedsettelser, herunder kjøp av egne aksjer. Vi ser også på det som er relevant for regler innenfor skatt og selskapsrett. Dette er et delkurs av Regnskap og Bokføring 2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019. På dette kurset gjennomgår vi kommende endringer i viktige regelverket som regnskapsførere må forholde seg til i løpet av 2018 og 2019.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

NRS 8 - god regnskapsskikk for små foretak - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om sentrale punkter i NRS 8 - god regnskapsskikk for små foretak. Viktigste oppdateringer i NRS 8. Vi går igjennom forskjeller mellom unntaktsregler for små foretak og hovedregler for mer sentrale temaer. Dette er et delkurs av Regnskap og Bokføring 2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr

Nyttige avtaler for SMB - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om nyttige avtaler for SMB. Mange regnskapsførere har som mål å bli bedre rådgivere. I dette kurset får du til gang til maler og avtaler som kan være aktuelle når du skal selge rådgivningstjenester til dine kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. Går du på dette kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer! Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og endringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 01.12.2020 1 dag01.12.2020 3.600 kr
Bergen Bergen 16.12.2020 1 dag16.12.2020 3.600 kr
Drammen Drammen 11.12.2020 1 dag11.12.2020 3.600 kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 03.12.2020 1 dag03.12.2020 3.600 kr
Fredrikstad Fredrikstad 15.12.2020 1 dag15.12.2020 3.600 kr
Gjøvik Gjøvik 09.12.2020 1 dag09.12.2020 3.600 kr
Gol Gol 1 dag 3.600 kr
Hamar Hamar 02.12.2020 1 dag02.12.2020 3.600 kr
Haugesund Haugesund 02.12.2020 1 dag02.12.2020 3.600 kr
Kongsvinger Kongsvinger 01.12.2020 1 dag01.12.2020 3.600 kr
Kristiansand Kristiansand 02.12.2020 1 dag02.12.2020 3.600 kr
Kristiansund Kristiansund 15.12.2020 1 dag15.12.2020 3.600 kr
Lillehammer Lillehammer 06.01.2021 1 dag06.01.2021 3.600 kr
Molde Molde 03.12.2020 1 dag03.12.2020 3.600 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 08.12.2020 1 dag08.12.2020 3.600 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 08.12.2020 (+2) 1 dag08.12.2020 (+2) 3.600 kr
Sandefjord Sandefjord 09.12.2020 1 dag09.12.2020 3.600 kr
Ski Ski 16.12.2020 1 dag16.12.2020 3.600 kr
Skien Skien 15.12.2020 1 dag15.12.2020 3.600 kr
Sola Sola 17.12.2020 1 dag17.12.2020 3.600 kr
Tromsø Tromsø 01.12.2020 1 dag01.12.2020 3.600 kr
Trondheim Trondheim 10.12.2020 1 dag10.12.2020 3.600 kr
Ullensaker Ullensaker 18.12.2020 1 dag18.12.2020 3.600 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 09.12.2020 1 dag09.12.2020 3.600 kr
Ålesund Ålesund 17.12.2020 1 dag17.12.2020 3.600 kr

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2019 / 2020 - nettkurs

Vi tilbyr praktisk skatte- og regnskapskurs 2019 / 2020 som nettkurs. Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2019 og 2020. Ikke gå glipp av viktige endringer!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer fra 2.900 kr

Regnskap og bokføring - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om regnskap og bokføring som gir deg verdifull oppdatering på finansregnskap og bokføring. Svært aktuelt for regnskapsførere og andre som jobber med regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 2.900 kr

Regnskap og bokføring 2018 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om regnskap og bokføring 2018. Vi ser på oppdateringen til ny regnskapslov. Innenfor NRS 8 vil det dreie seg om oppdatering innen god regnskapsføringsskikk for små foretak, samt en del andre emner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 2.900 kr

Regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse

Vi tilbyr kurs om regnskapsanalyse og kontantstrømanalyse. Kurset har til hensikt å bevisstgjøre deltagerne på hvordan de kan ta en sterk rolle som økonomiske rådgivere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer fra 3.300 kr

Regnskapsførers oppdragsansvar 2018 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om regnskapsførers oppdragsansvar 2018. Kurset gjennomgår oppdragsansvarlige regnskapsføreres oppdragsansvar med utgangspunkt i Finanstilsynets tematilsyn fra 2017. Tematilsynet avslørte til dels grove mangler på dette området i de undersøkte sakene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.000 kr

Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven, nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift. Kurset gjennomgår de sentrale krav som regnskapsfører har i henhold til hvitvaskingsbestemmelsene og går i detalj gjennom det som er viktig og med eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr

Regnskapsførers rolle som rådgiver

Vi tilbyr kurs om regnskapsførers rolle som rådgiver. Regnskapsførers rolle er og har vært i stor endring. Den nye hverdagen for deg som regnskapsfører er at du må være langt mer aktiv rådgiver for kundene enn du har vært før.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 7 timer fra 3.300 kr

Regnskapsførers rolle som rådgiver - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om regnskapsførers rolle som rådgiver. Kurset vil gi deg nyttige tips og vise konkrete rådgivningsoppdrag som du bør starte med og hva du kan utvikle på sikt. Foreleser jobber i dag aktivt overfor flere regnskapsmiljøer med disse problemstillinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra 2.200 kr

Skatt- og avgiftsrett - regelendringer - koronapandemien nettkurs

Vi tilbyr onlinekurs i skatt- og avgiftsrett, viktige regelendringer i forbindelse med koronapandemien. På svært kort tid ført til alvorlige konsekvenser for norske bedrifter og privatpersoner. Myndighetene forsøker gjennom en lang rekke virkemidler å motvirke de negative konsekvensene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 700 kr

Skatteforvaltningsloven - de viktigste endringene - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om skatteforvaltningsloven - de viktigste endringene. Skatteforvaltningsloven som trer i kraft 1. januar 2017 skal erstatte ligningsloven, forvaltningsreglene i merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven der den gjelder på skatte- og avgiftsområdet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.500 kr

Skattefri omdanning fra NUF til AS - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om skattefri omdanning fra NUF til AS. Flere og flere ønsker å omdanne sitt NUF til et norsk AS. Kurset gir deg en innføring i hvordan komme fra NUF til AS herunder forholdet til det norske og det engelske foretaksregisteret samt ulike tips til utfylling av ligningspapirene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 500 kr

Verdivurdering

Vi tilbyr kurs i verdivurdering. Kurset er delt i to - begge med fokus på små og mellomstore bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.300 kr

Aksjeloven – ofte stilte spørsmål og nyheter

Det er gjennomført viktige endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dette kurset fokuserer på de viktigste endringene for 2018, 2019 og 2020. Regelendringene i forbindelse med koronapandemien blir også gjennomgått.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.11.2020 1 dag18.11.2020 fra 3.200 kr
Bodø Bodø 11.11.2020 1 dag11.11.2020 fra 3.200 kr

Aksjer og andre verdipapirer - regnskapsførsel og skatt

Detter kurset er for deg som ønsker å lære om de mest vanlige finansielle instrumentene og hvordan de skal behandles regnskapsmessig. Investering i aksjer med regnskapsmessig og skattemessig behandling er en viktig del av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 07.11.2020 1 dag07.11.2020 Fra 3.200 kr
Tromsø Tromsø 27.11.2020 1 dag27.11.2020 Fra 3.200 kr

Automatisert regnskapsproduksjon

Dette er kurset for deg som er nysgjerrig på og opptatt av hvilke muligheter som ligger i automatisering innenfor regnskapsfaget. Vi setter fokus på hva som skjer, muligheter og utfordringer, samtidig som vi vektlegger de faglige kravene som stilles til gjennomføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.11.2020 1 dag18.11.2020 Fra 3.200 kr
Kristiansand Kristiansand 05.11.2020 1 dag05.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2020 1 dag14.12.2020 Fra 3.200 kr

Avstemming i praksis - nettkurs

Vi tilbyr grunnleggende kurs om avstemming i praksis som nettkurs. Gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i kravene til avstemminger av regnskapet. Målet er å lære hva man må, og bør avstemme, samt hvordan man kan avdekke feil i denne forbindelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 950 kr

Avtaler med kunder og leverandører, samt tvister

Dette er et praktisk kurs for deg som ønsker å forstå alle deler av Regnskap Norges oppdragsavtale og vedlegg, samt avtaler man inngår med leverandører. Ved å gjennomgå oppdragsavtalen nøye vil deltakerne også lære hvordan man selv kan skrive avtaler på andre området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 02.11.2020 1 dag02.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 14.12.2020 1 dag14.12.2020 fra 3.200 kr

Bedriftsrådgivning - hvordan komme i gang - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i bedriftsrådgivning - hvordan komme i gang. I dette kurset lærer du om de ulike rollene du kan ha som rådgiver, og hvordan du kan påvirke eiere og ledere av en virksomhet til å tenke langsiktig, målrettet og å lykkes med faktisk å nå disse målene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Bilbeskatning og reise

Mange arbeidsgivere opplever bilbeskatning og reiseregninger som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 27.11.2020 1 dag27.11.2020 fra 1.600 kr

Bistand til småbedrifter i vekst - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bistand til småbedrifter i vekst som nettkurs. Kurset gir en innføring i de utfordringer bedrifter står ovenfor når de vokser, og på hvilke områder du som regnskapsfører kan gi verdifull bistand.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer fra 2.600 kr

Bokføring 2019 - nyheter - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bokføring 2019 som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, rapportering av skatter og avgifter mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Bokføring 2019 - ofte stilte spørsmål - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bokføring 2019 - ofte stilte spørsmål som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekte årsregnskaper, fastsettingsskjemaer skatt, mva-meldinger mv. Dette kurset tar for seg aktuelle bokføringsspørsmål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Bokføring 2020 - ofte stilte spørsmål

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap og rapportering av skatter og avgifter mv. Dette kurset har fokus på hvordan bokføringsregelverket skal etterleves, og består av to dele

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.11.2020 1 dag17.11.2020 fra 3.200 kr
Drammen Drammen 19.11.2020 1 dag19.11.2020 fra 3.200 kr
Kristiansand Kristiansand 05.11.2020 1 dag05.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum, Clarion... Oslo, Sentrum 17.12.2020 1 dag17.12.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum, Nationa... Oslo, Sentrum 03.11.2020 1 dag03.11.2020 fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 09.11.2020 1 dag09.11.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.200 kr

Bokføringsreglene fra A til Å

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere næringsoppgave eller omsetningsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 24.11.2020 1 dag24.11.2020 Fra 3.200 kr
Ålesund Ålesund 10.11.2020 1 dag10.11.2020 Fra 3.200 kr

Bokføringsreglene fra A til Å - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bokføringsreglene fra A til Å som nettkurs. Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, skattemeldinger for skatt og merverdiavgift mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.000 kr

Bruk av MS-excel i økonomisk analyse

Ta et par timer på å bli komfortabel med noen nye modeller, teknikker og funksjoner i Excel slik at hverdagen blir litt mer effektiv når du kommer tilbake på kontoret. Noen enkle grep lar deg identifisere avvik eller rariteter når du analyserer informasjon fra finans- eller driftsregnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 26.11.2020 3 timer26.11.2020 Fra 1.600 kr

Budsjettering og prognoser

Det er ingen av oss som vet sikkert hva fremtiden bringer, men vi kan gjøre antagelser basert på det vi vet i dag. Ledelsen i virksomheter har behov for å se på det økonomiske bildet fremover i tid, og gjerne etter flere forskjellige forutsetninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.12.2020 1 dag15.12.2020 Fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 19.11.2020 1 dag19.11.2020 Fra 3.200 kr

Bygg- og anleggsbransjen – regnskap, skatt og avgift

Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til bygg- og anleggsbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.12.2020 1 dag18.12.2020 Fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 16.11.2020 1 dag16.11.2020 Fra 3.200 kr

Controllerfunksjonen - få kontroll på regnskapstallene

En god controller sikrer riktige regnskapstall til riktig tid og er en super støttespiller for sine oppdragsgivere. Speiler regnskapstallene de faktiske forhold? Hvordan kan vi foreta smarte avstemminger og en verifikasjon av regnskapspostene med en god og praktisk vinkling?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 24.11.2020 1 dag24.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2020 1 dag16.12.2020 Fra 3.200 kr

Det nye hvitvaskingsregelverket

Ny hvitvaskingslov ble satt i kraft fra 15. oktober 2018. I tillegg er lov om register over reelle rettighetshavere vedtatt. Begge disse lovene utgjør viktige rammebetingelser for autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 25.11.2020 1 dag25.11.2020 fra 3.200 kr

Etablere holdingselskap - nettkurs

Kurset har som målsetting å gi oversikt over de hvordan man kan etablere en holdingselskapstruktur med skattemessig kontinuitet dersom en eller flere privatpersoner eier aksjer i et aksjeselskap på privat hånd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 1.250 kr

Etablering av rutiner internt og mot kunde - nettkurs

Vi tilbyr kurs om etablering av rutiner internt og mot kunde som nettkurs. Kursets formål er å gi medarbeider og / eller nyansatt en innføring i rutinebygging på ulike typer oppdrag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 850 kr

Finn feil i regnskapet

Kurset omhandler både det å finne feil, men kanskje like viktig er hva vi gjør når feil har inntruffet, og hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder, andre. Vil feilen kunne gi erstatningsansvar?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 25.11.2020 1 dag25.11.2020 fra 3.200 kr
Ålesund Ålesund 11.11.2020 1 dag11.11.2020 fra 3.200 kr

Finn feil i regnskapet - nettkurs

Vi tilbyr kurs i finn feil i regnskapet som nettkurs Kurset gir deg hele åtte oppdateringstimer og handler om det å finne feil, hva vi gjør når feil har inntruffet, samt hvilke konsekvenser feil vil ha for kunden, regnskapsfører, styret, daglig leder og andre

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 3.600 kr

Forstå ditt regnskap, grunnlaget for god økonomi - nettkurs

Vi tilbyr kurs i forstå ditt regnskap - grunnlaget for god økonomi som nettkurs. Kurset er laget for deg som ønsker en grunnleggende innføring i regnskapets verden. Kurset er laget på en slik måte at begrepene i regnskapet forklares på en best mulig pedagogisk måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.000 kr

Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet

Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet – sentrale arbeidsrettsspørsmål.Svært mange av kundene våre møter utfordringer i arbeidsrettsspørsmål. Det har våren 2020 vært et godt eksempel på. I slike situasjoner er det mest nærliggende for mange bedrifter å be regnskapsføreren om råd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 05.11.2020 1 dag05.11.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 17.11.2020 1 dag17.11.2020 fra 3.200 kr

Fra regnskapsprodusent til støttespiller - nettkurs

Vi tilbyr kurs i fra regnskapsprodusent til støttespiller som nettkurs. Kurset formål er å sette fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen, og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer fra 2.500 kr

God oppdragskvalitet, fire grunnpilarer - nettkurs

Vi tilbyr kurs i god oppdragskvalitet, fire grunnpilarer som nettkurs. Finanstilsynets tematilsyn om regnskapsførers oppdragsansvar i 2017 avdekket flere områder hvor regnskapsforetakene og den enkelte regnskapsfører har mye å hente på å jobbe mer systematisk med oppdragskvalitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 2.100 kr

God regnskapsføringsskikk - nettkurs

Vi tilbyr kurs i god regnskapsføringsskikk som nettkurs. Eksterne regnskapsførere er etter regnskapsførerloven forpliktet til å utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

God regnskapsskikk for små foretak

Standarden God regnskapsskikk for små foretak (NRS 8) er utviklet nettopp for å bidra til at små foretak utarbeider årsregnskap innenfor lovens rammer, samtidig som det gir tilfredsstillende og pålitelig informasjon sett i lys av kost/nytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 16.11.2020 7 timer16.11.2020 fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 11.11.2020 7 timer11.11.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 17.11.2020 7 timer17.11.2020 fra 3.200 kr

GRFS - kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse - nettkurs

Vi tilbyr kurs i GRFS - kontroll av medarbeideres oppdragsutførelse som nettkurs. Oppdragsansvarlig regnskapsfører har det fulle og hele ansvaret for kvaliteten på regnskapsoppdraget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

GRFS - Overordnet intern kontroll på oppdragsnivå - nettkurs

Vi tilbyr kurs i GRFS - overordnet intern kontroll på oppdragsnivå som nettkurs. Oppdragsansvarlig regnskapsfører har det fulle og hele ansvaret for kvaliteten på regnskapsoppdraget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

GRFS - Rapportering til oppdragsgiver - nettkurs

Vi tilbyr kurs i GRFS - rapportering til oppdragsgiver som nettkurs. En av de store fordelene med å bruke en autorisert regnskapsfører, er at oppdragsgiver kan få gode og nyttige rapporter som hjelp i styringen av virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

GRFS - Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner - nettkurs

Vi tilbyr kurs om vurdering av oppdragsgivers interne rutiner som nettkurs. Regnskapsfører må i stor grad bygge sin oppdragsutførelse på informasjon og dokumentasjon som kommer fra oppdragsgiver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

GRFS i praktisk anvendelse – i regnskapsforetak

Kurset tar utgangspunkt i en praktisk tilnærming til det formelle rammeverket for et regnskapsforetak og ser på hva som må være på plass før virksomheten kan begynne å arbeide med kundens regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 17.11.2020 1 dag17.11.2020 fra 3.200 kr
Kristiansand Kristiansand 04.11.2020 1 dag04.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum, Clarion... Oslo, Sentrum 17.12.2020 1 dag17.12.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum, Nationa... Oslo, Sentrum 03.11.2020 1 dag03.11.2020 fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 13.11.2020 1 dag13.11.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 20.11.2020 1 dag20.11.2020 fra 3.200 kr
Ålesund Ålesund 12.11.2020 1 dag12.11.2020 fra 3.200 kr

Husleierett og merverdiavgift

For de som driver med utleie av fast eiendom henger husleierett og merverdiavgift tett sammen.Vi forklarer hovedtrekkene i husleie- og merverdiavgiftsloven og går deretter parallelt gjennom problemstillinger som kan oppstå og hvordan disse kan løses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2020 1 dag06.11.2020 Fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 09.11.2020 1 dag09.11.2020 Fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 30.10.2020 1 dag30.10.2020 Fra 3.200 kr

Hva må du vite for å kjøre lønn - nettkurs

Vi holder kurs om hva må du vite for å kjøre lønn som nett kurs. Grunnleggende nivå. Hva slags informasjon trenger du egentlig om et arbeidsforhold for at du skal kunne kjøre en lønnskjøring på en ansatt? Hvorfor trenger du det?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 1.000 kr

Hvitvaskingsloven - nye krav og rutiner - nettkurs

Høyaktuelt kurs, ajour pr. 1. mars 2020. Kurset omhandler kravene i hvitvaskingsloven, hvitvaskingsforskriften og Finanstilsynets rundskriv 15/2019 om regnskapsførers og regnskapsførerselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Hvordan bli kundens støttespiller - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om hvordan bli kundens støttespiller. Kurset setter fokus på de endringer som skjer i regnskapsbransjen og hvordan man tilpasser seg en drift hvor samhandlingen med kunden skjer digitalt, skybasert og delt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 1.000 kr

Hvordan stifte aksjeselskap - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om hvordan stifte aksjeselskap. Dette kurset gir deg alt du trenger å vite om det å stifte et aksjeselskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.750 kr

Innføring i god regnskapsførerskikk - nettkurs

Vi tilbyr innføring i god regnskapsførerskikk som nettkurs. Kursets formål er å gi en kort innføring i det rettslige regelverket GRFS. Regelverket gjelder alle «som i næring fører regnskap for andre» og dermed alle regnskapsførervirksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.000 kr

Innføring i kvalitetskontroll - nettkurs

Vi tilbyr innføring i kvalitetskontroll som nettkurs. Kursets formål er å gi medarbeider og/eller nyansatt en innføring i kravene til kvalitetskontroll og hvordan man kan utføre det på overordnet nivå og medarbeidernivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 850 kr

Innføring i regnskapsførerloven og risikostyring - nettkurs

Vi tilbyr Innføring i regnskapsførerloven og risikostyringsforskriften som nettkurs. Kurset formål er å gi medarbeidere og / eller nyansatte en kort innføring i regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og forskrift for risikostyring og internkontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 1.000 kr

Investeringsbeslutninger - nettkurs

Vi tilbyr kurs i investeringsbeslutninger som nettkurs Hvordan kan vi gjøre gode investeringsbeslutninger og hva slags beslutningsgrunnlag bør vi ha?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 1.750 kr

Konkurs - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om konkurs. Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Konsernregnskap - nettkurs

Vi tilbyr kurs om konsernregnskap som nettkurs. Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Kontantsalg – regler, rutiner og rådgivning

Kurset gir deltakerne kjennskap til aktuelle lov- og forskriftskrav knyttet til kontantsalg. Vi ser på rutiner som bør innarbeides for å sikre at bokføringen av kontantsalget blir korrekt og fullstendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 24.11.2020 1 dag24.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 06.11.2020 1 dag06.11.2020 Fra 3.200 kr

Kontinuerlig regnskapsføring-fremtidens økonomifunksjon -nettkurs

Vi tilbyr kurs kontinuerlig regnskapsføring - fremtidens økonomifunksjon som nettkurs. Ledelsen ønsker at økonomifunksjonen flytter fokus fra regnskapsproduksjon til å spille en større rolle i virksomhetens suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.800 kr

Korona - konsekvenser for skatt, avgift og regnskap - nettkurs

Vårens mest relevante kurs! Få god oversikt over myndighetenes lange rekke med tiltak som følge av koronautbruddet, på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Koronavirus - regnskapsførers plikter og beredskap - nettkurs

Alvoret med spredning av koronaviruset påvirker oss alle, og berører i høyeste grad risikostyringen hos regnskapsfører. Dette kurset går gjennom hva som må vurderes og iverksettes for å sikre egen virksomhet og kundene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 0 kr

Kost- og reisegodtgjørelse - nye regler

Dette kurset helt nytt november 2019. Mange arbeidsgivere opplever reisegodtgjørelser og reiseregninger som et problemområde. En del er usikre på hva arbeidstakere kan få dekket av utgifter på reiser og hvordan det skal behandles i forhold til skattereglene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.100 kr

Kvalitetssikring, analyse og rapportering av regnskapsdata

Hvordan får vi kontroll over regnskapsdataene når stadig mer av regnskapsarbeidet blir foretatt av ma-skiner som skanner, tolker, foreslår hvordan transaksjonene skal posteres. Kurset ser på modeller og teknikker som kan benyttes for kvalitetssikring av tallene på en rask og enkel måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 13.11.2020 1 dag13.11.2020 fra 3.200 kr

Lov og rett for næringslivet 2020

Vi holder kurset lov og rett for næringslivet 2020. Kurset behandler vanlige og (noen) uvanlige rettslige problemstillinger regnskapsfører og dennes kunder kan stå overfor i sin virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2020 1 dag16.11.2020 Fra 3.200 kr
Hamar Hamar 30.10.2020 1 dag30.10.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.11.2020 1 dag04.11.2020 Fra 3.200 kr
Tromsø Tromsø 26.11.2020 1 dag26.11.2020 Fra 3.200 kr

Lån mellom aksjeselskap og aksjonær - nettkurs

Målsetningen er å gi regnskapsførere, revisorer eller andre rådgivere en oversikt over regelsettet som gjelder ved lån til og fra personlig aksjonær og et aksjeselskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

MVA - forholdsmessig fradrag og fordelingsnøkler - nettkurs

Vi tilbyr kurs i MVA - forholdsmessig fradrag og fordelingsnøkler som nettkurs. Kurset fokuserer på delt virksomhet og fradragsrett for såkalte fellesanskaffelser, herunder gjennomgang av aktuelle dommer / praksis, samt praktiske eksempler og typetilfeller om fordeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 750 kr

MVA - utleie av næringseiendom - nettkurs

Nettkurset fokuserer på avgiftshåndteringen ved utleie av næringseiendom, herunder reglene om frivillig registrering og konsekvenser ved endring i bruken av leieobjektet. Kurset fokuserer også på dokumentasjonskrav og gir tips i forhold til innhold i leiekontrakter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

MVA - uttaks- og justeringsregler - nettkurs

Vi tilbyr kurs i MVA - uttaks- og justeringsregler som nettkurs. Kurset omhandler 2 krevende emner innenfor merverdiavgiftens område. Begge kursets deler vil gi nyttige innspill til hvordan regelverket skal anvendes i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Målrettet kommunikasjon av regnskap og analyse Målrett - nettkurs

Vi arbeider med finansregnskapet og driftsregnskapet hvor vi måler prestasjoner og identifiserer viktige hendelser i rapportperioden, samt gode og mindre gode trender.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Naturalytelser – personalrabatter og andre fordeler

I 2019 ble det innført store endringer i skattereglene om naturalytelser. Mange arbeidsgivere opplever reglene som uoversiktlige og vanskelige å praktisere. Særlig reglene om skattepliktige rabatter ansatte får hos tredjeparter er det mange som sliter med å lage fornuftige rutiner for.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 25.11.2020 3 timer25.11.2020 fra 1.600 kr

Ny regnskapsførerlov - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i ny regnskapsførerlov. Meget viktig kurs for alle som jobber med regnskapsføring! Det har kommet forslag til en helt ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

Optimal organisering av regnskapsforetak - nettkurs

Vi tilbyr kurs i optimal organisering av regnskapsforetak som nettkurs.Hvordan sikre at vi får fornøyde kunder, oppfyller myndighetenes krav og har godt samarbeid internt?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Perioderegnskapet som styringsverktøy

Vi tilbyr kurs i perioderegnskapet som styringsverktøy .Optimale bedriftsøkonomiske beslutninger handler om å maksimere verdien av både selskapet og eiernes interesser over tid. For å oppnå dette er det avgjørende at regnskapsrådgiver har god forståelse for perioderegnskapets styrker og svakheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2020 7 timer20.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 16.12.2020 7 timer16.12.2020 fra 3.200 kr

Perioderegnskapet som styringsverktøy - nettkurs

Vi tilbyr kurs i perioderegnskapet som styringsverktøy som nettkurs. For å styre et selskaps drift, likviditet og soliditet på en effektiv måte er perioderegnskapet den viktigste informasjonskilden for både små og mellomstore foretak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Praktisk risikostyring og oppdragsansvar - nettkurs

Vi tilbyr kurs i praktisk risikostyring og oppdragsansvar som nettkurs. Formålet med dette kurset er 2-delt. Først ser vi kort på kravene og rammeverket for yrket vårt ved å drøfte sentralt innhold i regnskapsførerloven, forskrifter, risikostyringsforskriften og GRFS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Prosjektregnskap

Vi tilbyr kurs i prosjektregnskap. Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 10.11.2020 7 timer10.11.2020 fra 3.200 kr
Hamar Hamar 7 timer fra 3.200 kr
Kristiansand Kristiansand 04.11.2020 7 timer04.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2020 7 timer02.11.2020 fra 3.200 kr
Ålesund Ålesund 12.11.2020 7 timer12.11.2020 fra 3.200 kr

Prosjektregnskap - nettkurs

Vi tilbyr kurs i prosjektregnskap som nettkurs. Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer fra 3.100 kr

Regnskap - nyheter og forholdet regnskap-skatt

Kurset tar for seg nyheter på regnskapsområdet og fokuserer i tillegg på regnskapsmessig behandling av betalbar og utsatt skatt. Dette er et område som vi vanligvis løser i årsoppgjørprogramvare, men vi vil her se nærmere på reglene på området og de underliggende problemstillingene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 27.11.2020 3 timer27.11.2020 fra 1.600 kr

Regnskap – utvalgte dybdetemaer

Regnskapsloven og regnskapsstandardene inneholder prinsippene for korrekt regnskapspresentasjon og inneholder også detaljreguleringer på flere områder. Innenfor disse rammebetingelsene må regnskapsprodusentene foreta sine vurderinger. På flere områder åpnes det for valgmuligheter og skjønn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.11.2020 1 dag16.11.2020 fra 3.200 kr

Regnskap og insolvens - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskap og insolvens som nettkurs. Kurset vil gjennomgå de fallgruver og risikoer som påhviler regnskapsfører, daglig leder og styremedlemmene i forkant av mulig konkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time fra 1.750 kr

Regnskap, skatt, mva og selskapsrett for økonomiansvarlige

Kurset er tverrfaglig og tar for seg skatteregler, avgiftsregler, selskapsrettslige regler og regnskapsregler som er særlig aktuelle for økonomiansvarlige i virksomheter.Det blir særlig fokusert på nye problemstillinger, herunder de nye reglene som er en følge av koronatiltakene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.12.2020 1 dag18.12.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 20.11.2020 1 dag20.11.2020 fra 3.200 kr

Regnskapsførerjus 2020 - regnskapsførers ansvar

Kursets mål er å få oversikt over de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 19.11.2020 1 dag19.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 18.12.2020 1 dag18.12.2020 Fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 20.11.2020 1 dag20.11.2020 Fra 3.200 kr
Ålesund Ålesund 11.11.2020 1 dag11.11.2020 Fra 3.200 kr

Regnskapsførerregelverket - aktuelle temaer

Ved tilsyn og kontroll blir regnskapsførere målt på etterlevelsen av regnskapsførerregelverket. I tillegg venter vi på en ny regnskapsførerlov og ny standard for god regnskapsføringsskikk. I dette kurset ser vi på aktuelle temaer for regnskapsførere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 3 timer Fra 1.600 kr

Regnskapsførers ansvar - rådgiver i arbeidsrettsspørsmål nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettsspørsmål som nettkurs. Behovet for rådgivning i arbeidsrettsspørsmål ute i bedriftene er stort! Antallet arbeidstvister har økt betydelig de siste årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.250 kr

Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon - nettkurs

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers oppdragsdokumentasjon som nettkurs. Eksterne regnskapsførere skal alltid kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse ved etterkontroll og tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Regnskapsloven - god regnskapsskikk - aktuelle problemstillinger

I dette kurset blir det tatt opp aktuelle ulike temaer innen regnskap og god regnskapsskikk. Deler av kursinnholdet kan bli utvidet som en følge av nye problemstillinger som kommer før kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 24.11.2020 1 dag24.11.2020 fra 3.200 kr

Revisor og bokføringsreglene - nettkurs

Vi tilbyr kurs i revisor og bokføringsreglene som nettkurs. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 2.100 kr

Rf-regelverket 2020 – nyheter og ofte stilte spørsmål

Vi oppdaterer deg på de siste nyhetene innenfor lovgivningen som regulerer regnskapsføreryrket og god regnskapsføringsskikk (GRFS). I tillegg tar vi opp aktuelle temaer og ofte stilte spørsmål basert på Regnskap Norges fagsupport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.11.2020 1 dag19.11.2020 fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 02.11.2020 1 dag02.11.2020 fra 3.200 kr
Tromsø Tromsø 24.11.2020 1 dag24.11.2020 fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 30.10.2020 1 dag30.10.2020 fra 3.200 kr

SAF-T

SAF-T kommer for fullt selv om det har blitt utsatt grunnet koronakrisen. . Det er systemleverandørene som har ansvaret for å tilrettelegge for SAF-T eksport men det er høyst sannsynlig at regnskapsfører/økonomiansvarlig som vil få ansvaret fra oppdragsgiver for innsendingen og kontrollen av filen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 23.11.2020 3 timer23.11.2020 fra 1.600 kr

SAF-T - nettkurs

Er dere i stand til å eksportere regnskapsdata i det nye SAF-T-formatet som gjelder fra 2020, dersom revisor eller Skatteetaten ber om det? Er kontoplanen og MVA-kodene tilpasset?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Skatt - utbytte, kapitalnedsettelse, tilbakebetaling m.m.

Ulike metoder blir gjennomgått, kapitalnedsettelse detaljert. Etter kurset skal du kunne det som er nødvendig for å beregne og dokumentere maksimalt utbytte og kunne redegjøre for skattemessige konsekvenser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 25.11.2020 3 timer25.11.2020 Fra 1.600 kr

Skatteforvaltningsloven - dette må du kunne - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i skatteforvaltningsloven - dette må du kunne. Den 1. januar 2017 trådte den nye Skatteforvaltningsloven i kraft. Hovedformålet med den nye loven er å styrke den skattepliktiges rettssikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Statistikk som støtte i regnskapsrapportering

Hvordan kan du vite sikkert at noe eller noen faktisk presterer bedre enn andre, og at resultatet ikke skyldes tilfeldigheter eller flaks? Svaret er ved å ta i bruk enkel statistikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 23.11.2020 1 dag23.11.2020 fra 1.600 kr

Stifte og avvikle AS

Gir deltakerne kunnskap om alt de trenger å vite for å stifte et aksjeselskap og avvikle det. Dette kurset består av to deler. Første del tar deg gjennom alle trinnene du må gjennom når du skal stifte et AS. Både elektronisk stiftelse og stiftelse på papir blir gjennomgått

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 25.11.2020 3 timer25.11.2020 fra 1.600 kr

Tjenestepensjon – nettkurs

Dette kurset vil gi deg grunnleggende kunnskap om tjenestepensjonsreglene i privat og offentlig sektor, regler om AFP og oversikt over skattemessige forhold knyttet til pensjon. Kurset skal bidra til at du kan håndtere pensjonsdelen knyttet til GRFS punkt 5.6.9.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag Fra 2.950 kr
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.750 kr

Utbytte, kapitalendringer og selskapsinvesteringer

Utbytte, kapitalendringer og selskapsinvesteringer - dette må du passe på i 2020. Mange virksomheter vil merke på kroppen at 2020 har vært et spesielt år, mest sannsynlig vil etterdønningene være merkbare i lang tid fremover.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.11.2020 7 timer17.11.2020 Fra 3.200 kr
Kristiansand Kristiansand 03.11.2020 7 timer03.11.2020 Fra 3.200 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.12.2020 7 timer15.12.2020 Fra 3.200 kr
Stavanger Stavanger 13.11.2020 7 timer13.11.2020 Fra 3.200 kr
Trondheim Trondheim 19.11.2020 7 timer19.11.2020 Fra 3.200 kr

Velferdsgoder og naturalytelser - nettkurs

Vi tilbyr kurs i velferdsgoder og naturalytelser som nettkurs . Mange er ikke klar over hvilke muligheter skattereglene gir i forhold til skattefrie tiltak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 180 dager fra 3.000 kr

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet - korrupsjon, skattesvik og konkurskriminalitet Kurset tar for seg områder innenfor strafferetten som det er særlig viktig at regnskapsførere har kunnskap om.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 27.11.2020 3 timer27.11.2020 fra 1.600 kr

Økonomiske beslutninger

Regnskapsførere er omringet av store datamengder. Ved å analysere relevant informasjon kan du bidra til bedre beslutninger. Lær hvordan du kan øke kvaliteten på et beslutningsgrunnlag ved å ta i bruk enkle verktøy og teknikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 26.11.2020 3 timer26.11.2020 fra 1.600 kr

Økonomistyring i oppstartsbedrifter

Utfordringene som møter den nybakte gründer står i kø og kan være overveldende dersom man ikke har en kompetent rådgiver å lene seg på. Skal vi kunne bistå gründeren så trenger vi grunnleggende kompetanse innenfor noen grunnleggende økonomiske områder. Disse kritiske områdene gjennomgås i kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bjørvika Oslo, Bjørvika 23.11.2020 3 timer23.11.2020 fra 1.600 kr

Praktisk regnskap grunnkurs - Lær å føre regnskap for din bedrift

Vi tilbyr praktisk regnskap grunnkurs. Kurset gir en grundig innføring i praktisk regnskap for deg som har liten eller ingen erfaring fra før. I løpet av kurset jobber vi med praktiske oppgaver med markedsledende regnskapsprogram.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 9.700 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 9.700 kr
Oslo Oslo 3 dager 9.700 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 9.700 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 9.700 kr

Økonomi for ikke-økonomer

Vi tilbyr kurs i bedriftsøkonomi og økonomistyring for deg som ikke er økonom. Uansett ansvarsområde, kan alle medarbeidere bidra til å styrke bedriftens økonomi på en eller annen måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.990 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.990 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.990 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.450 kr

Årsregnskapet på 1-2-3

Vi tilbyr kurs i årsregnskapet på 1-2-3. Lær å forstå årsregnskapet, hva tallene sier og hva du kan gjøre for å forbedre dem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 4.500 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 4.500 kr

Regnskapskurs med lønn, lager, ordre og faktura - Dagtid

Ønsker du å lære deg noe nytt for å stå sterkere i jobbmarkedet? Jobber du med regnskap og ønsker å lære mer? Med regnskapskurs fra oss får du en praktisk utdanning i regnskapslære (lønn, lager, ordre og faktura).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 måneder 49.900 kr
Molde Molde 2 måneder 49.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 måneder 49.900 kr
Stavanger Stavanger 2 måneder 49.900 kr
Trondheim Trondheim 2 måneder 49.900 kr
Ålesund Ålesund 2 måneder 49.900 kr

Regnskapskurs med lønn, lager, ordre og faktura - Kveldstid

Ønsker du å lære deg noe nytt for å stå sterkere i jobbmarkedet? Jobber du med regnskap og ønsker å lære mer? Med regnskapskurs fra oss får du en praktisk utdanning i regnskapslære (lønn, lager, ordre og faktura)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 måneder 49.900 kr
Molde Molde 8 måneder 49.900 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 måneder 49.900 kr
Sandnes Sandnes 8 måneder 49.900 kr
Trondheim Trondheim 8 måneder 49.900 kr
Ålesund Ålesund 8 måneder 49.900 kr

Kurs i regnskap - privatundervisning

Vi tilbyr kurs innen regnskap som kan hjelpe med å fylle ut skattemeldingen. På kurset vil du få en teoretisk og praktisk innføring, hvor du vil lære om regnskaputtrykk som balanse, resultat, skatt i ulike selskapsformer, merverdiavgift og oversikt over de ulike rapporteringen som må gjøres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grünerløkka Oslo, Grünerløkka 1 time 400 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>