Financial Decision Making - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr nettkurs i Financial Decision Making. Du lærer å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.

Beskrivelse:
Emnet ser på det nåværende ‘økonomiske landskapet’ og behandler anvendelsen av relevante verktøy for økonomi- og regnskap som er nødvendige for å kunne foreta kritiske økonomiske beslutninger. Temaer som behandles er KPI (key performance indicators), break even-analyse, arbeidskapitalforvaltning, resultatindikatorer og budsjetteringsprosessen. Dette blir fulgt av en vurdering av økonomistyring og beslutningene organisasjoner står overfor når investeringer skal foretas (hvilke prosjekter), finansiering (hvilken type finansiering) og utbytte (betale eller beholde), og hvordan en du ved hjelp av en organisasjonsanalyse kan foreta grep for hver av disse beslutningene.

Financial Decision Making består av følgende tema:
• Det økonomiske landskapet
• Finansregnskap
• Styring av arbeidskapital
• Økonomistyring
• Budsjettering
• Finansielle verktøy
• Kapitalbudsjettering og vurdering av investeringer
• Finansiering, utbetalingspolitikk og styring
• Emnet avsluttes med en introduksjon til valutakurser og styring av renterisiko

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Emnet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hvordan du skal jobbe med emnet til enhver tid. Det er ingen begrensning på hvor lang tid du kan bruke på et emne, du vil derfor ha tilgang til emnet helt til du har fullført og bestått eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs i Financial Decision Making

Opptakskrav:
Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse.
For å få opptak gjennom realkompetanse må følgende dokumenteres:
• 25 år eller mer i løpet av opptaksåret
• 5 års arbeidserfaring eller mer

Kursmateriell:
Elektronisk pensum er inkludert i emneavgiften. Denne får du tilgang til i læringsportalen. Hvis du ønsker pensumet i permer, kan du selv bestille dette direkte fra EBS via email.

Eksamen / sertifisering:
Heriot-Watt University arrangerer to eksamensperiode i året; Major diets og Minor diets. Det blir arrangert eksamen på mer enn 350 steder i over 150 land verden over. I Norge er det er mulig å velge eksamensavleggelse i følgende byer: Ålesund, Bergen, Haugesund, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim i major periodene. I minor periodene tilbys eksamen kun i Oslo.

OBS! Vi kan ikke garantere at ønsket sted vil bli innfridd, da det er EBS som setter opp eksamensplan på grunnlag av alle påmeldinger. EBS legger ut informasjon om dette under kommunikasjonsfanen i studentportalen hos EBS. Det er en 3-timers skriftlig eksamen som avholdes på engelsk.