Financial Decision Making - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Financial Decision Making som nettkurs. I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger

I dette kurset lærer du å bruke regnskapsmessige og økonomiske verktøy som gjør deg i stand til å tolke og kritisere finansiell informasjon, og gjør deg i stand til å ta informerte og effektive økonomiske beslutninger som direkte påvirker organisasjonens drift.

Beskrivelse
Kurset ser på det nåværende ‘økonomiske landskapet’ og behandler anvendelsen av relevante verktøy for økonomi- og regnskap som er nødvendige for å kunne foreta kritiske økonomiske beslutninger.

Temaer som behandles er KPI (key performance indicators), break even-analyse, arbeidskapitalforvaltning, resultatindikatorer og budsjetteringsprosessen. Dette blir fulgt av en vurdering av økonomistyring og beslutningene organisasjoner står overfor når investeringer skal foretas (hvilke prosjekter), finansiering (hvilken type finansiering) og utbytte (betale eller beholde), og hvordan en du ved hjelp av en organisasjonsanalyse kan foreta grep for hver av disse beslutningene.

Financial Decision Making består av følgende temaer:

• Det økonomiske landskapet
• Finansregnskap
• Styring av arbeidskapital
• Økonomistyring
• Budsjettering
• Finansielle verktøy
• Kapitalbudsjettering og vurdering av investeringer
• Finansiering, utbetalingspolitikk og styring
• Kurset avsluttes med en introduksjon til valutakurser og styring av renterisiko


Gjennomføring
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk
På normert deltid vil du bruke to år på hele graden. Det er da forventet at du tar to kurs pr. semester og tre på det siste semesteret.

Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg.

Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Financial Decision Making

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen