Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 11.950

Vi tilbyr nettbasert kurs i regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering. Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere.

Beskrivelse:
Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering legger vekt på de etiske holdninger som er sentrale for regnskapsførere. Det legges stor vekt på god regnskapsføringsskikk herunder risiko og hvitvaskingsregler. Det gir også en videreføring av regnskapsanalyseteori blant annet innrettet mot konkursanalyse, og hvordan formidle relevant analyseinformasjon til klientene.

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering består av følgende tema:
1) Bokføringsreglene:
• Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
• Retting
• Dokumentasjon

2) Regnskapsorganisering:
• Internkontroll, behov, formål og ansvar
• Komponenter i den interne kontrollen - COSO
• Regnskapssystemet
• Regnskapets kvalitetskrav

3) Regnskapsføreryrket:
• Bransjens utviklingstrekk
• Regnskapsførerloven
• Allment om regnskapsføreroppdrag
• Bokføring og årsoppgjør
• Forskrift om risikostyring og internkontroll
• Hvitvaskingsloven og -forskriften
• Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og NARF

4) Regnskapsanalyse:
• Årsregnskapet som grunnlag for en kredittvurdering
• Vurdering og korrigering av regnskapsdata
• Fremtidig kapitalbehov
• Analyse av fremtidig inntjening og likviditet
• Prediksjon av konkurs
• Mer om kredittvurdering

Læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført emnet, har kandidaten god kjennskap til krav og plikter som gjelder regnskapsførere, og kan formidle relevant analyseinformasjon til klientene.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse
• I tillegg bør du ha forkunnskaper tilsvarende 6084 Finansregnskap, 6088 Finansregnskap og regnskapsteori og 6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk.

Dokumentasjonsfrist:
• Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Kursmateriell:
Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig oppmøteeksamen - varighet 3 timer