Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19.000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  Neste side >>

Aksjer - Skatt og regnskap - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aksjer - skatt og regnskap. Fritaksmetoden er sentral for investeringsselskaper. I kurset ser vi på skatte og regnskapsmessige behandling når selskapet eier aksjer innenfor og utenfor fritaksmetode.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr  

Aksjer og skatt - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om aksjer og skatt. Kurset vil ta for seg aktuelle nyheter og tips, både når det gjelder skatteregler for private aksjonærer (aksjonærmodellen), samt for de som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap (fritaksmetoden).

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.600 kr  

Arveavgift rundt neste sving - gi gode råd nå - nettkurs

Vi tilbyr kurs om arveavgift rundt neste sving - gi gode råd nå som nettkurs. Flere politiske partier ønsker arveavgiften gjeninnført - hva betyr det for hver enkelt og for deg som rådgiver?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer fra 2.000 kr  

Bokføring - Dokumentasjon og bokføring av kjøp - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - dokumentasjon og bokføring av kjøp. Dette kurset tar for seg hvilke krav bokføringsregelverket stiller til dokumentasjon og bokføring av kjøp, herunder for å underbygge eventuell skatte- eller avgiftsmessig fradragsrett.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr  

Bokføring - Fakturering - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - fakturering. Bokføringsreglene stiller omfattende og detaljerte krav til blant annet innhold i fakturaer, hvem som skal utstede dem, samt når og hvordan de skal utstedes og oversendes.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer fra 1.600 kr  

Bokføring - Kontantsalg og kassasystem - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - kontantsalg og kassasystem. Kontantsalg innebærer kort sagt at kunden betaler ved levering - det oppstår verken forskudd fra kunden eller kreditt til kunden. Veldig mange foretak har kontantsalg i en eller annen form.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr  

Bokføring - Netthandel - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring netthandel. Netthandelen har vokst jevnt og trutt over mange år, og mange foretak har kastet seg på netthandelsbølgen. I dette kurset ser vi nærmere på bokføringsmessige problemstillinger knyttet til ulike former for netthandel.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr  

Bokføring bokføringsplikt pliktig regnskapsrapportering, nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om bokføring - bokføringsplikt og pliktig regnskapsrapportering. Bokføringsloven, bokføringsforskriften og god bokføringsskikk danner til sammen et omfattende og detaljert regelverk. Disse reglene gjelder kun for bokføringspliktige.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer fra 1.100 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  Neste side >>