Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19 000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Skattebetalerdagen - nettkurs

Vi tilbyr kurs i skattereglene som nettkurs. Et nyttig og oppdatert nettkurs som gir deg oversikt over nye skatteregler.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.200 kr  

Skatteforvaltningsloven - de viktigste endringene - Nettkurs

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlands forhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.000 kr  

Skattefri omdanning fra NUF til AS - Nettkurs

Flere og flere ønsker å omdanne sitt NUF til et norsk AS. Kurset gir deg en innføring i hvordan komme fra NUF til AS herunder forholdet til det norske og det engelske foretaksregisteret samt ulike tips til utfylling av ligningspapirene.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 900 kr  

Skattelovsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018 - nettkurs

For 2018 har det skjedd endel endringer i regelverket på skatteområdet. Blant annet har Stortinget vedtatt nye regler for gaver, tredjepartsytelser, reise og diett.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.000 kr  

Skattemeldingen for moms - Nettkurs

Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven for merverdiavgift med en helt ny skattemelding for moms. Det medfører at din bedrift må tilpasse seg en ny rapportering. Alle momsregistrerte virksomheter må bruke denne meldingen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.500 kr  

Skattereglene 2018 - nettkurs

I dette kurset fokuserer vi kun på hva som er nytt for 2018. Innenfor skattereglene er det viktig å få med seg kompliserte regelendringer på forhånd for å unngå overraskelser underveis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.200 kr  

Skogbruksbeskatning - nettkurs

Vi tilbyr kurs i skogbruksbeskatning som nettkurs. Det har skjedd en rekke vesentlige endringer på skatteområdet for skogbruket.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 950 kr  

Skogbruksbeskatning 2018 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i skogbruksbeskatning 2018 som nettkurs. Det har skjedd en rekke vesentlige endringer på skatteområdet for skogbruket.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 950 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>