Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19 000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak - Nettkurs

Sentrale punkter NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.500 kr  

Nye skatteregler - nettkurs

På dette kurset ser vi på endringene i skattereglene for 2017. Trinnskatten øker og skatten på alminnelig inntekt reduseres fra 25% til 24 %. Samtidig økes eierinntektsskatten, skatten på utbytter og gevinster og utdelinger fra aksjeselskap og deltakerlignede selskaper.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 900 kr  

Pensjon og trygdepanlegging - Nettkurs

Kurset Pensjon og trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende tar for seg sammenhengen mellom skatt og opptjening av pensjon- og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende både for korttids- og langtidsytelser.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer 3.500 kr  

Pensjonsrådgivning - nettkurs

Pensjonsrådgivning er mye etterspurt for tiden, og etter vår mening kan en ikke drive pensjonsrådgivning uten å ha god kunnskap om skatteeffektene på dette området.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 2.900 kr  

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. Går du på dette kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 1 dag 3.600 kr  
Bergen Bergen 11.12.2019 (+1) 1 dag11.12.2019 (+1) 3.600 kr  
Drammen Drammen 13.12.2019 1 dag13.12.2019 3.600 kr  
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 1 dag 3.600 kr  
Fredrikstad Fredrikstad 10.12.2019 1 dag10.12.2019 3.600 kr  
Gjøvik Gjøvik 10.12.2019 1 dag10.12.2019 3.600 kr  
Gol Gol 17.12.2019 1 dag17.12.2019 3.600 kr  
Hamar Hamar 1 dag 3.600 kr  
Haugesund Haugesund 1 dag 3.600 kr  
Kongsvinger Kongsvinger 1 dag 3.600 kr  
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.600 kr  
Kristiansund Kristiansund 17.12.2019 1 dag17.12.2019 3.600 kr  
Lillehammer Lillehammer 08.01.2020 1 dag08.01.2020 3.600 kr  
Molde Molde 1 dag 3.600 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10.12.2019 (+2) 1 dag10.12.2019 (+2) 3.600 kr  
Sandefjord Sandefjord 11.12.2019 1 dag11.12.2019 3.600 kr  
Ski Ski 18.12.2019 1 dag18.12.2019 3.600 kr  
Skien Skien 17.12.2019 1 dag17.12.2019 3.600 kr  
Stavanger Stavanger 12.12.2019 (+1) 1 dag12.12.2019 (+1) 3.600 kr  
Tromsø Tromsø 1 dag 3.600 kr  
Trondheim Trondheim 12.12.2019 1 dag12.12.2019 3.600 kr  
Ullensaker Ullensaker 13.12.2019 1 dag13.12.2019 3.600 kr  
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 11.12.2019 1 dag11.12.2019 3.600 kr  
Ålesund Ålesund 12.12.2019 1 dag12.12.2019 3.600 kr  

Praktisk skatte- og regnskapskurs - Nettkurs

Nettkurset Praktisk skatte- og regnskapskurs oppdaterer deg på nyheter innen skatte- og avgiftsområdet for 2017 og 2018, og siste års endringer innen regnskap og bokføring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer 1.750 kr  

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019 - Nettkurs

Nyhet! Kurset favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 3.500 kr  

Regnskap og bokføring - Nettkurs

Kurset tar for seg ulike regnskapstemaer for små foretak, samt en status rundt ny regnskapslov/regnskapsstandard.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer 3.500 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>