Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19 000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Slik oppretter du fremtidsfullmakt - Nettkurs

På dette kurset gjennomgår vi reglene for opprettelse av fremtidsfullmakt. Vi ser på behovet for fremtidsfullmakter, formkravene for opprettelse av fremtidsfullmakt og praktisk gjennomføring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 900 kr  

Slik oppretter du testament - Nettkurs

På dette kurset gjennomgår vi reglene for opprettelse av testament. Vi ser på hva en kan råde over ved testament, formkravene for opprettelse av testament og praktisk gjennomføring.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 900 kr  

Tips i teori og praksis - nettkurs

Fra 2019 må arbeidsgiver innberette, trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift når den ansatte mottar tips (drikkepenger).

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.000 kr  

Utenlandsk arbeidskraft - Nettkurs

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlandsforhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer 3.500 kr  

Verdivurdering

Det er svært mange situasjoner der det er nødvendig å ha en dokumentert oppfatning av en virksomhet eller en eiendels verdi. Det gjelder både ved den årlige vurderingen av balanseposter i virksomheten, og for situasjoner der det er snakk om endringer i eierstruktur/eierposter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Årets fagdager 2019 Dag 1: Skatt og avgiftsrett

Skattemyndighetene har de siste årene hatt særlig fokus på trans¬aksjoner mellom selskap og aksjonær. Reglene – og tolkningen av reglene – har på flere områder blitt strammet inn.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 3.800 kr  

Årets fagdager 2019 Dag 2: Avvikling av næringsvirksomhet

Mange har organisert virksomheten sin enkelt, med ett aksjeselskap. Andre velger mer kompliserte strukturer. Organiseringen har betydning for beskatningen av selskap og aksjonær, både i løpende drift og ved salg eller generasjonsskifte.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 3.800 kr  

Årsoppgjør for ANS/DA - Nettkurs

Vi tilbyr kurset årsoppgjør for ANS/DA som nettkurs

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.500 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>