Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere.

Foreningen er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet skattytere i over 50 år. Vi har ca. 19 000 medlemmer - personer så vel som bedrifter.


<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>

Regnskap og bokføring 2018 - Nettkurs

Vi ser på oppdateringen til ny regnskapslov. Innenfor NRS 8 vil det dreie seg om oppdatering innen god regnskapsføringsskikk for små foretak, samt en del andre emner.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 3.500 kr  

Regnskapsanalyse er kontantstrømanalysen

En regnskapsanalyse kan bidra til at du får betydelig økt forståelse for fundamentale forhold i bedrifen enn det du kan få ved en gjennomgang av det offisielle årsregnskapet.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Regnskapsførers oppdragsansvar 2018 nettkurs

Kurset gjennomgår oppdragsansvarlige regnskapsføreres oppdragsansvar med utgangspunkt i Finanstilsynets tematilsyn fra 2017.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.500 kr  

Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven nettkurs

Vi holder kurset regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift på nett Kurset gjennomgår de sentrale krav som regnskapsfører har i henhold til hvitvaskingsbestemmelsene og går i detalj gjennom det som er viktig og med eksempler.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.500 kr  

Regnskapsførers rolle som rådgiver

Regnskapsførers rolle er – og har vært – i stor endring. Den nye hverdagen for deg som regnskapsfører er at du må være langt mer aktiv rådgiver for kundene enn du har vært før. Men hvordan skal du komme deg dit – og hvilke verktøy bør du bruke for å bli en god rådgiver?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.800 kr  

Reise og diett 2018 - Nettkurs

Blant annet har Stortinget vedtatt at de skatte- og trekkfrie satsene for diett skal reduseres. Reisefradraget og definisjonen av det tjenestereisebegrepet som gir rett til trekk- og skattefri diett er også endret.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.000 kr  

Reiseutgifter - Nettkurs

Reiseutgifter - Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise eller pendlerreise

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 1.000 kr  

Samboer og ektefelles rettsforhold - Nettkurs

På dette kurset vil du lære å yte rådgivning for ektefelle og samboere. Alt for mange lar være å innrette seg slik de bør og har derfor behov for både rådgivning og et dytt i ryggen på dette området.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer 2.500 kr  
<< Forrige side  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>