Regnskapsmedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart høst
Varighet: 1 år
Pris: 23.200 pr semester

Vi tilbyr nettstudie i regnskapsmedarbeider. Enhver virksomhet har behov for å holde orden i eget regnskap og egen økonomi. Denne utdanningen vil sette deg i stand til å føre regnskap og foreta årsoppgjør under tilsyn av en autorisert regnskapsfører eller revisor.

Innhold:
Du vil også lære om budsjettering og regnskapsanalyse. Med denne utdanningen kan du delta i arbeid med økonomisk planlegging og oppfølging, samt stå for og gjennomføre regnskapsrutiner i en bedrift eller offentlig organisasjon. Du vil utvikle din sans for orden og nøyaktighet, og får en grundig innføring i bruk av et moderne regnskapssystem.

Hva du lærer:
Nettstudiet Regnskapsmedarbeider gir en praktisk opplæring i sentralt regelverk, føring av regnskap i et elektronisk regnskapssystem, og bruk av regneark. Du vil også lære om årsregnskap, herunder vurdering av kostnader knyttet til varige driftsmidler, skatt og dokumentasjon av balanse. I tillegg vil du få opplæring i å sette opp enkle drifts- og likviditetsbudsjett. Du vil få en bred innføring i bruk av Trippeltex, et moderne og markedsledende regnskapssystem, som blant annet omfatter bilagsføring, inn- og utbetalinger, fakturering, budsjett og rapporter.

I løpet av studiet vil du blant annet lære om:
• Grunnleggende regnskapsprinsipper
• Praktisk regnskapsføring
• Årsoppgjør
• Analyser av lønnsomhet, soliditet og likviditet
• Budsjett

Program:
1. semester - Grunnleggende regnskap (YLO-01)
2. semester - Årsregnskap og budsjett (YRE-02)

Undervisningsform:
Utdanningen gjennomføres nettbasert og er organisert som en kombinasjon av selvstudier og ukentlige, nettbaserte samlinger hvor lærer og studenter møtes. Undervisningen foregår på kveldstid og det er mulig å kombinere utdanningen med jobb. Skolens pedagogiske modell baserer seg på at læring gjennom egenarbeid, oppgaveløsing og dialog og diskusjon med medstudenter kombineres med støtte og oppfølging fra lærere og skolen. Aktivitet, samhandling og kommunikasjon er sentrale elementer i utdanningen.

Gjennom arbeidskrav, selvtester og andre praktiske oppgaver oppfordrer skolen studentene til høy grad av aktivitet, og til å følge den normerte studieprogresjonen. Den normale studietiden en student bør forvente å bruke er 20 timer per uke, inklusive tid som medgår til nettsamlinger. Læringsplattformen Canvas fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gjennomgås hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, arbeidskrav og andre oppgaver, samt diskusjonsforum.

Gjennom læringsplattformen kan studentene kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon. Ved studiestart introduseres studentene for utdanningens innhold og læringsutbytte. Det gis en generell innføring i studieteknikk gjennom programmet «Lær å lære» med øvelser hvor studentene kan gjøre seg kjent med læringsplattformen og de mest brukte funksjonene. Hvis studenten ikke er fortrolig med bruk av digitale verktøy som Word, Excel og PowerPoint anbefaler vi sterkt at de også tar kurset «Grunnleggende innføring i Office-pakken» for å redusere terskelen for levering av oppgaver og gjennomføring av eksamen.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettstudie som regnskapsmedarbeider

Opptakskrav:
For å bli tatt opp som student må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:
Enten:
• Fullført og bestått videregående opplæring, herunder generell studiekompetanse eller fagbrev / svennebrev
Eller:
• Realkompetanse for fagskole
• Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
• Dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet / ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid / tjeneste.
• Arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent / timeantall
• Dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.

Kursmateriell:
I utgangspunktet fritt valg av maskin, men tilgang på Windows operativsystem påkrevd grunnet enkelte programvarepakker (dette kan være i form av en egen Windows-partisjon på Mac).

Vi anbefaler likevel at maskinen bør ha:
• Windows 10
• Minimum 4GB internminne (RAM)
• Mikrofon for å delta i virtuelt klasserom
• Lydkort og høyttalere / headset. Vi anbefaler å bruke et Skype for Business UC-kompatibelt headset. Vi har god erfaring med Jabra og Logitec modellene.
• Ledig diskplass, etter at all programvare er på plass, bør ikke være mindre enn 50GB

Lånekassen:
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen