Finansregnskap - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

I finansregnskap lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap. Finansregnskap gir deg kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette.

Beskrivelse:
Kurset legger dessuten stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene, og ikke minst hvordan transaksjonene påvirker resultatet og balansen. Du lærer å foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponere overskudd.

Finansregnskap deles i følgende 3 emner:
1) Innføring i regnskap
2) Regnskapsloven
3) Regnskapsanalyse

Finansregnskap består av følgende tema:
• Informasjonen regnskapet gir brukeren
• Bilagsføring og regnskapsavslutning
• Lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring
• Standard kontoplan
• Regnskapsanalyse
• Kontantstrømanalyse

Læringsmål:
Etter endt emne skal du inneha de nødvendige kunnskapene for å analysere et regnskap, og kunne gi en begrunnet vurdering av selskapets lønnsomhet, finansiering og soliditet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen