Arbeidsrett, arbeidstid og overtid- nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.250

Vi tilbyr kurs i arbeidsrett, arbeidstid og overtid som nettkurs. Overtredelser av arbeidstidsbestemmelser og reglene om overtid er de mest utbredte lovbruddene i arbeidsretten. Konsekvensene for enkelte bedrifter har utgjort både bøter i millionklassen og politianmeldelser..

Mange arbeidsgivere og regnskapsførere har for dårlig kunnskap både om hvor mye man har lov til å jobbe, og når arbeidstakere har krav på overtidsbetaling. En del er også ukjent med adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Kurset gir svar på de fleste spørsmål du måtte ha om arbeidstid og rett til overtidsgodtgjørelse.

KURSINNHOLD
• Arbeidstid
• Sikkerhet for et forsvarlig arbeidsmiljø
• Konsekvenser av lovbrudd

• Hva betyr «arbeidstid»?
• Alminnelig arbeidstid
• Mertid

• Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid
• Når må man søke Arbeidstilsynet
• Hvordan
• Vilkår for tillatelse

• Overtid
• Når må man søke Arbeidstilsynet
• Hvordan
• Vilkår for tillatelse

• Pauser
• Daglig og ukentlig arbeidsfri
• Søndagsarbeid
• Nattarbeid

• Arbeidstidsordninger
• Rett til fleksibel arbeidstid
• Rett til redusert arbeidstid

• Krav til oversikt over arbeidstid
• Krav til angivelse av arbeidstid i arbeidskontrakten

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Målgruppe for kurset

Dette kurset henvender seg til alle som jobber med personalsaker, enten du er leder med personalansvar eller du jobber i regnskapsbyrå med ønske om å bistå kunder i slike spørsmål. Kurset henvender seg også til personalansvarlige/-medarbeidere hos arbeidsgiver. Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Vis flere tilsvarende kurs: