Kollektiv arbeidsrett - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i kollektiv arbeidsrett som nettkurs. Kollektiv arbeidsrett gir deg kunnskap og forståelse om de rettsregler som omhandler arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler.

Innhold:
Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. Den som skal løse arbeidsrettslige spørsmål, må kjenne til hvor man finner de arbeidsrettslige reglene. Her blir du kjent med det kollektivrettslige systemet og hva slags spørsmål du kan finne svar på der. Du lærer deg grunnprinsippene i den kollektive arbeidsretten, og det systemet vi har for å regulere lønns- og arbeidsvilkår.

Kollektiv arbeidsrett består av følgende tema:
• Rettskilder i den kollektive arbeidsretten
• Tariffavtalebegrepet
• Tariffavtalens virkninger
• Interessetvister
• Kollektive forhandlinger
• Rettstvister
• Arbeidsretten

Læringsutbytte:
Når du er ferdig med Kollektiv arbeidsrett skal du ha kunnskap om trekk ved det norske arbeidsmarkedet, om lønnsdannelse og om arbeidslivets organisasjoner. Du skal ha ha kunnskap om rettskildebildet i arbeidsretten, særlig den kollektive arbeidsretten, inkludert forholdet mellom individuell og kollektiv arbeidsrett og om forholdet mellom den kollektive arbeidsretten og europeisk rett (EØS-rett og menneskerettighetene). Du skal ha kunnskap om hva en tariffavtale er og dens betydning i den kollektive arbeidsretten.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen - varighet 3 timer

Vis flere tilsvarende kurs: