Individuell arbeidsrett - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i individuell arbeidsrett som nettkurs. Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.

Beskrivelse:
Individuell arbeidsrett gir deg kjennskap til reglene om inngåelse og opphør av arbeidskontrakter, kunnskaper om hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og få forståelse for hva en tariffavtale er, og hvilke konsekvenser tariffavtalen har. Gjennom emnet vil du lære om hovedregler, viktige enkeltregler og prinsipper innenfor arbeidsretten samt praksis om HMS.

Du vil lære å anvende arbeidsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille arbeidsrettslige emner skriftlig. Det vil bli lagt vekt på at du skal lære om juridisk tenkemåte og tilegne deg ferdigheter i grunnleggende juridisk metode. Din kompetanse vil ha verdi også når det kommer endringer som ny lovgivning og ny litteratur. Kompetansen har derfor overføringsverdi til andre rettsområder.

Individuell arbeidsrett består av følgende tema:
• Innføring i arbeidsrett
• Innføring i juridisk metode
• Ansettelser
• Likebehandling og vern mot diskriminering
• Arbeidsavtalen
• Rettigheter og plikter
• Arbeidsgivers styringsrett
• Arbeidsmiljø: arbeidstid
• Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
• Sykdom og arbeidsforhold
• Permisjoner

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
• Virksomhetsoverdragelse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Opphør av arbeidsforhold

Læringsutbytte:
Når du er ferdig med Individuell arbeidsrett, kan du løse spørsmål som gjelder partenes rettigheter og plikter. Og du kjenner til hovedreglene i den individuelle arbeidsretten, hvilket innebærer at du kjenner til reglene om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Eksamen/sertifisering:
Fremmøteeksamen - varighet 3 timer