Anti-hvitvasking – opplæring medarbeidere del 1 - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 750

Alle autoriserte regnskapsforetak er pålagt å ha opplæring av sine medarbeidere i hvordan hver enkelt kan bidra i arbeidet med å forebygge og bekjempe hvitvasking

Kursserien Anti-hvitvasking består av tre deler og er relevant for alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag.

Serien kan med fordel benyttes av hvitvaskingsansvarlig som en del av et opplæringsløp for ansatte, det gis mange praktiske og veiledende eksempler underveis

I del 1 går vi gjennom hva hvitvasking er og kravene som stilles til deg som er medarbeider på regnskapsoppdrag

I del 2 gis det læring i hvordan du kan gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking i bokførings- og faktureringsoppdrag

I del 3 gis det tilsvarende opplæring innenfor henholdsvis betalings- og lønnsoppdrag

MÅLGRUPPE
Alle medarbeidere som er involvert i regnskapsoppdrag. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om medarbeider har satt seg inn i regnskapsforetakets egen hvitvaskingsrutine.

KURSINNHOLD
DEL 1
• Hva er hvitvasking?
• Hver enkelt medarbeiders ansvar
• Krav til løpende oppfølging av kunden
• Krav til løpende oppfølging av transaksjoner

DEL 2 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209639001/
• Mistenkelige transaksjoner innenfor bokføringsoppdrag
• Mistenkelige transaksjoner innenfor faktureringsoppdrag
• Eksempler

DEL 3 - https://www.regnskapnorge.no/akademiet/kurs/vis-kurs/20209640001/
• Mistenkelige transaksjoner innenfor betalingsoppdrag
• Mistenkelige transaksjoner innenfor lønnsoppdrag
• Eksempler

UNDERVISNINGSFORM
Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.
1