Foretaksrett 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 6.950

Vi tilbyr nettkurs i foretaksrett nivå 2. Foretaksrett 2 er et videregående kurs innen fagområdet som gir deg kjennskap til utvalgte rettsområder som berører både private og offentlige virksomheter.

Beskrivelse:
Foretaksrett 2 gir deg forståelse for rettsregler som på ulike måter berører og regulerer sider ved organisasjonens samfunnsansvar, enten det dreier seg om privat eller offentlig virksomhet. Med utgangspunkt i de teoretiske kunnskapene skal du gjennom aktiv oppgaveløsning opparbeide deg ferdigheter til å kunne vurdere og løse rettslige problemstillinger knyttet til de emnene som kurset omfatter.

Kursinnhold:
• Forvaltningsrett
• Personvern i arbeidsforhold
• Pris- og konkurranserett
• Økonomisk kriminalitet
• Styrets ansvar og plikter

Læringsmål:
Foretaksrett 2 gir deg utfyllende kunnskaper om utvalgte rettsområder som vil berøre både private og offentlige foretak. Du vil blant annet få kunnskap om personvern i arbeidsforhold og styrets ansvar og plikter i et aksjeselskap.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Kompendier
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Tilgang til klasserom på nett
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer