Skatterett 2 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i skatterett 2 som nettkurs. Kurset gir deg en oversikt avgiftsplikt, i tillegg til kunnskaper om beregning av merverdiavgiften, fradragsretten for inngående merverdiavgift og krav til registrering i avgiftsmanntallet.

Beskrivelse:
Skatterett 2 gir deg en oversikt over reglene for merverdiavgiften. Du lærer å beregne avgiftsmessige følger av økonomiske disposisjoner, og får dessuten tilstrekkelige kunnskaper til å kunne behandle merverdiavgift i forbindelse med regnskapsføring i næringsvirksomhet.

Gjennom kurset vil du utvikle en dypere forståelse for betydningen av rettmessig (korrekt og lojal) angivelse av grunnlaget for avgiftsberegning. Det gjelder først og fremst av hensyn til finansiering av offentlig virksomhet, men også av hensyn til behovet for informasjon om bedriftens egen drift, og for å sikre de økonomiske interessene til bedriftens arbeidstakere og dens kreditorer mv.

Skatterett 2 består av følgende tema:
• Litt om avgiftssystemet
• Hvem er avgiftspliktig
• Hva er avgiftspliktig
• Uttak av varer og tjenester
• Innførsel av varer fra utlandet
• Avgiftsgrunnlaget
• Fradrag for inngående merverdiavgift
• Registrering i avgiftsmanntallet, m.m

Læringsmål:
I dette kurset skal du tilegne deg kunnskap om hvem som er avgiftspliktige, og hva som blir rammet av avgiftsplikten. Du skal du ha fått en oversikt over reglene for merverdiavgiften, og du skal ha lært å beregne avgiftsmessige konsekvenser av økonomiske disposisjoner.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer