Styrekurs - GDPR for styretKursarrangør: Styreskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 20 timer
Pris: 5.900

Trenger du eller ditt styre å øke sin kompetanse og profesjonalitet innen styrearbeid? Styreskolen tilbyr et nettbasert autorisasjonskurs i styrearbeid. Du vil gjennom kurset få en kompetansetilførsel som gjør at du kan utøve ditt verv mer korrekt og profesjonelt.

Kurset gir en grunnleggende innføring i de mest sentrale juridiske og praktiske forhold daglig leder og styremedlemmer i et aksjeselskap bør kjenne til. Kurset har en seksjon som omhandler GDPR for styret.

Kurset passer blant annet for de som ønsker å:
• Styrke sin kompetanse innen styrearbeid
• Oppdatere seg på styrerelaterte endringene i aksjeloven og GDPR
• Kontrollere at de kan det mest elementære innen styrearbeid
• Dokumentere sin basiskompetanse i styrearbeid gjennom et autorisasjonsbevis

Kurset
Kurset er 100 prosent nettbasert (tilpasset både mobil, nettbrett og/eller PC) og består av følgende 20 seksjoner:

• Selskapsformer
• Forvaltning- og tilsynsansvar
• Sammensetning av styret
• Styrets leder
• Daglig leder og styret
• Innkalling til styremøte
• Behandling av styresaker
• Styreprotokoll
• Erstatningsansvar
• Årsregnskap
• Generalforsamling
• Inhabilitet
• Ansatterepresentanter
• Styreinstruks
• Taushetsplikt
• Styrehonorar
• GDPR for styret
• Styrets årsplan
• Styreevaluering
• Før du takker ja til nytt styreverv

Kurset avsluttes med en nettbasert eksamen som består av 40 flervalgsoppgaver. Du kan ta eksamen flere ganger.

Autorisasjonsbevis
Ved bestått eksamen vil du automatisk motta autoriseringsbevis fra Foreningen for bedre styrearbeid.

Flere kursdeltakere
Ta styrearbeidet på alvor og la hele styret og daglig leder ta kurs i styrearbeid på selskapets regning.

Varighet
Kurset vil være tilgjengelig i 12 måneder fra betalingstidspunkt.
Det må påregnes at det tar rundt 20 timer å gjennomføre kurset og eksamen.
Starter du kurset i dag kan du være autorisert styremedlem innen neste uke.