Styreskolen er en nettbasert kurstilbyder som har fokus på å formidle digital opplæring innen styrearbeid. Styreskolen er en del av Orgbrain AS, et selskap som er etablert i samarbeid med Akershus Teknologifond/Kjeller Innovasjon. Selskapets kjernevirksomhet er utvikling av digitale løsninger for styrearbeid, og mottar støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Styreskolen har et samarbeid med Foreningen for bedre styrearbeid, som blant annet står for tildeling av kursbevis. Foreningen er stiftet av initiativtagerne bak Orgbrain, og har som formål å bidra til høyere kvalitet i det styrearbeid som utføres i både selskaper og organisasjoner gjennom:

- å bidra til kompetanseheving
- utvikling av digitale løsninger for styretarbeid
- delta i den offentlige debatten rundt rammevilkår for styrearbeid


Styrekurs - Nettbasert autoriseringskurs

Trenger du eller ditt styre å øke kompetansen og profesjonalitet innen styrearbeid? Ønsker du å styrke din CV ved å bli autorisert styremedlem? Da bør du vurdere Styreskolen sitt nettbaserte autorisasjonskurs i styrearbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.900 kr  

Styrekurs - Ansattvalgt styremedlem

Trenger du eller ditt styre å øke sin kompetanse og profesjonalitet innen styrearbeid? Styreskolen tilbyr et nettbasert autorisasjonskurs i styrearbeid. Du vil gjennom kurset få en kompetansetilførsel som gjør at du kan utøve ditt verv mer korrekt og profesjonelt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.900 kr  

Styrekurs - Daglig leder og styret

Trenger du eller ditt styre å øke sin kompetanse og profesjonalitet innen styrearbeid? Styreskolen tilbyr et nettbasert autorisasjonskurs i styrearbeid. Du vil gjennom kurset få en kompetansetilførsel som gjør at du kan utøve ditt verv mer korrekt og profesjonelt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.900 kr  

Styrekurs - GDPR for styret

Trenger du eller ditt styre å øke sin kompetanse og profesjonalitet innen styrearbeid? Styreskolen tilbyr et nettbasert autorisasjonskurs i styrearbeid. Du vil gjennom kurset få en kompetansetilførsel som gjør at du kan utøve ditt verv mer korrekt og profesjonelt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.900 kr  

Styrekurs - Styrets leder

Er du styreleder? Trenger du eller ditt styre å øke sin kompetanse og profesjonalitet innen styrearbeid? Styreskolen tilbyr et nettbasert autorisasjonskurs i styrearbeid. Du vil gjennom kurset få en kompetansetilførsel som gjør at du kan utøve ditt verv mer korrekt og profesjonelt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20 timer 5.900 kr