Permittering ABC - bedriftsinterntKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i permittering ABC for bedrifter. Korrekte fremgangsmåte i henhold til arbeidsmiljøloven når bedriften har behov for permittering av ansatte. Arbeidsmiljøloven har inngående reguleringer av forholdet mellom ansatte og arbeidsgivere ved permitteringsprosesser.

Innhold:
Kurset gir en oversikt over i de mest sentrale emnene i loven med særlig fokus på reglene om permittering av ansatte. Dette når arbeidsgiver midlertidig har behov for å redusere virksomhetens lønnskostnader. Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til permittering begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader. Etter fullført kurs skal deltakerne være i stand til å forstå de grunnleggende regler knyttet til fremgangsmåten ved permittering, og særlig om hva som kan danne grunnlag for permittering herunder valg av ansatte som permitteres og hvilke som får fortsette i stillingene.

Agenda:
• Prosedyrebeskrivelser for gjennomføring av permitteringsprosesser
• Forskjellen på permittering og oppsigelse, og de ulike prosedyrene som her må følges
• Innholdet i saklighetskravet ved permittering, og arbeidsgivers bevisbyrde i denne forbindelse
• Arbeidsgivers lønnskostnader etter permittering - når overtar NAV lønnskostnadene ifm. de permittertes dagpengerettigheter ihht. Folketrygdloven.
• De permitterte ansattes rett til gjeninntreden - maksimal permitteringstid
• Hva må arbeidsgiver gjøre når permitteringsperioden er utløpt
• Fortrinnsretten for permitterte ansatte
• Feriepengerettigheter for permitterte - arbeidsgivers plikter
• Arbeidsgivers plikt til kompetansehevende tiltak for permitterte ansatte
• Lønnsforhandlinger iht. utløpt tariffperiode - permitterte ansatte
• Kravet om «saklig grunn» for permitteringsprosesser.
• Utvelgelse av hvilke ansatte som kan permitteres - ansiennitetsprinsippet
• Når kan arbeidsgiver velge å beholde nøkkelansatte i jobb når disse har kortest ansiennitet - som normalt skulle vært permittert først iht. ansiennitetsprinsippet.
• Permitteringsreglene og arbeidsgivers lønnsplikt i denne forbindelse

Målgruppe for kurset:
• Arbeidsgivere som vurderer permitteringer.
• Alle som arbeider med personalspørsmål samt andre som kommer i berøring med arbeidsrettslige problemstillinger i sitt arbeid.

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell og kursbevis

Eksamen / sertifisering:
Kursbevis