Tvang og makt i skolen - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: fra 12.000

Vi tilbyr kurs om tvang og makt i skolen for bedrifter. Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt i skolen. Ta vare på deg selv og dine elever når medelever er urolige og / eller utøver vold.

Bruk av tvang og makt er en særlig inngripen i andre menneskers liv, og brudd på menneskerettighetene. Derfor er det viktig at alle som jobber med andre mennesker vet hvor grensene går, og i størst mulig grad unngår bruk av tvang og makt.

Kursinnhold:
• En gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. For skolene vil det si Menneskerettigheter, Straffeloven, Opplæringsloven, Barneloven og Arbeidsmiljøloven.

• Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Det du gjør skal være juridisk, etisk og faglig forsvarlig. Hvordan bli god på utøvelse av skjønn i det daglige arbeidet med elevene. Jeg henter gjerne praktiske eksempler fra deltakernes egne erfaringer.

• Gjennomgang av ulike forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt. Holdninger hos personalet, kommunikasjon, struktur og sosiale ferdigheter.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Alle ansatte i skolen