Rom for mestring og utvikling

Rom for mestring og utvikling er opptatt av at alle skal få muligheten til nettopp å utvikle seg og mestre, uavhengig av hvilket utgangspunkt de måtte ha.

Jeg er opptatt av at det skal være god kvalitet i det tilbudet som gis. Kvaliteten skal være forankret både faglig, etisk og juridisk. Faglig ser jeg på ulike former for kommunikasjon i tilretteleggingen, strukturering av rammer, omgivelser og planer. Etisk ser jeg på ulike yrkesetiske retningslinjer, holdninger hos de ansatte og praktisk utøvelse av blant annet taushetsplikt. Alle tiltak skal være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Aktuelle lover er opplæringsloven, straffeloven, arbeidsmiljøloven, pasientrettighetsloven, helsepersonell loven mm.

Jeg tilbyr kurs, foredrag og veiledning innen spesialpedagogikk. Målgruppen for kursene er de som jobber med mennesker med utviklingshemning. Kursene tilbys over hele landet.


Autisme og utviklingshemming, tilrettelegging - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i autisme og utviklingshemming - tilrettelegging i hjem og skole for bedrifter. Målsettingen er å gi deltakerne økt kunnskap om diagnosene autisme og utviklingshemming samt praktisk tilrettelegging i skole og hjem.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Borgerstyrt personlig assistanse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs borgerstyrt personlig assistanse ordningen for bedrifter. Arbeidslederkursene inneholder mye av det samme, men man vekter temaene ulikt. I tillegg er det større fokus på arbeidslederrollen.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Løvstadmetoden - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om Løvstadmetoden for bedrifter. For at ikke trusler og vold fra tjenestemottakere skal møtes med maktkamp eller mot-vold fra personalet, gir vi opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon og voldsforebyggende kroppshåndteringsmetodikk.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Omsorgsrollen på utlån, en dialogworkshop - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i spesialpedagogikk for bedrifter. Et kurs som gir økt kunnskap om praktisk spesialpedagogikk for barn og voksne. Det blir gjennomgang av ulike diagnoser - sosial og emosjonelle vansker - utviklingshemning og autisme.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 - 2 dager Avtales kr  

Spesialpedagogikk - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i spesialpedagogikk for bedrifter. Et kurs som gir økt kunnskap om praktisk spesialpedagogikk for barn og voksne. Det blir gjennomgang av ulike diagnoser - sosial og emosjonelle vansker - utviklingshemning og autisme.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr  

Tvang og makt i skolen - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om tvang og makt i skolen for bedrifter. Et kurs som gir økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt i skolen. Ta vare på deg selv og dine elever når medelever er urolige og / eller utøver vold.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 12.000 kr