Løvstadmetoden - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om Løvstadmetoden for bedrifter. For at ikke trusler og vold fra tjenestemottakere skal møtes med maktkamp eller mot-vold fra personalet, gir vi opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon og voldsforebyggende kroppshåndteringsmetodikk.

Metoden er utviklet av Erik og Linda Løvstad er evidensbaserte multimodale metoder for traumebevisst forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av aggresjon, trusler, vold. Eklektisk basert på kognitiv psykologi etter et humanistisk helhetssyn.

Løvstadkurs i Løvstadmetoden er kostnadseffektiv kompetanseutvikling av kommunikasjon, konfliktløsning, klientbehandling. Ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk for implementering og kvalitetssikring av Løvstadkurs i Løvstadmetoden


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: