Kurs og studier i landbruksfag

Her finner du forskjellige landbrukskurs. Som for eksempel hagebruk, husdyrhold, skogbruk, gårdsbruk, gårdsdrift, planteproduksjon eller andre typer retninger innenfor landbruket. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner kurs som passer for deg.

Agronomutdanning for vaksne

Vi tilbyr agronomutdanning for vaksne. Som eit ledd i utviklinga og kompetansehevinga i landbruket, tilbyr Stend ei samlingsbasert agronomutdanning over to år. Utdanninga er eit ledd i nasjonal satsing på rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg i månaden over 2 år Gratis kr

Agronomutdanning for vaksne - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert agronomutdanning for vaksne. Nettbasert agronomutdanning for vaksne tek sikte på å utvikle yrkeskompetanse (kunnskapar, ferdigheiter og haldningar) i høve til allsidig landbruksproduksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 år

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, dyr og menneske? Då kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 1-2 år på skule, og så ta fagbrev. Du kan også gå vidare på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av kva programområde du vel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 helg i månaden over 2 år Gratis kr

VG1 - Anleggsgartnar

Vi tilbyr VG1 anleggsgartnar. Vil du byggje og utforme uteområda i Bergen? På Stend kan du gå Vg1 Anleggsgartnar på naturbruk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

VG1 - Dyrefag

Vi tilbyr VG1 dyrefag. Vil du arbeide med dyr? Som dyrefaglært kan du bli dyreklinikkassistent, medarbeidar i dyrebutikk, førar av tenestehund, instruktør på hundeskule eller arbeide i dyrepark eller med forsking på dyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

VG1 - Hestefag

VG1 hest er eit tilbod til deg som er interessert i å lære meir om hest, anten du ambisjonar om å jobbe i hestefaget, eller vil drive med hest som hobby. Du må ikkje ha eigen hest for å gå på hestelinjen, men om du har, så har vi plass til den i skulen sin stall.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 år

NEK 400 Landbruk - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs om NEK 400 landbruk. Målet med kurset er først og fremst å bidra til økt brannsikkerhet veksthus og driftsbygninger i landbruket. Årlig registreres rundt 300 større branner i landbruket, og det anslås at verdier for nær en halv milliard kroner går tapt i disse brannene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 1.850 kr

Kornproduksjon og driftsledelse

Vi tilbyr deltidsstudie i kornproduksjon og driftsledelse. Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 2 år

Melkeproduksjon og driftsledelse

Vi tilbyr deltidsstudie i melkeproduksjon og driftsledelse. Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 2 år

NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene - nettkurs

Vi tilbyr NEK 400 Landbruk – med fokus på krav til tavlene som nettkurs. Tavler for særskilte formål har ofte sikkerhetskrav og særskilte bestemmelser som kommer i tillegg til standardserien NEK 439. Tavler i landbruksinstallasjoner og veksthus, er eksempler på dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie ca 2 timer fra 900 kr