Norsk Landbruksrådgiving Vest SA

Vi formidlar fagkunnskap til beste for eit landbruk i utvikling. Vi er uavhengige og framtidsretta og byggjer rådgivinga vår på høg fagleg kompetanse og lokal kunnskap. Organisasjonen er bondeeigd og bondestyrt med årsmøtet som øvste organ. NLR Vest er del av NLR nasjonalt, som er ei landsdekkande rådgjevarteneste.

NLR Vest er ei samanslutning av Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre, Norsk Landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Norsk Landbruksrådgiving Hordaland og Norsk Fruktrådgiving Hardanger. Vi er 35 tilsette som tilbyr rådgjeving til landbruket frå Sunnmøre i nord til Haugalandet i sør. Vi er eigd av 4000 bønder. Norsk Landbruksrådgiving Vest har rådgjevarar med spisskompetanse på dyrking av gras, frukt, bær, potet og grønsaker, i tillegg fleire spesialrådgjevarar innan fagområda byggteknikk, økonomi, helse, miljø og sikkerheit.


 |  1 2   |  Neste side >>

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel

For å kunne bruke plantevernmiddel i produksjonen på garden, eller på ein annan arbeidsplass, må du ha autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmiddel. NLR Vest arrangerer obligatoriske kurs årleg i januar og februar.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11 timer fra 2.350 kr  

Bruk av overskotsmassar til jordbruksføremål

Kurset er fagleg retta, og målgruppa er først og fremst bønder og entreprenørar. Kommunale sakshandsamarar vil og dra nytte av fagkunnskap for å kunne vurdere søknader og prosjekt.

Sted Dato Varighet Pris
Gloppen Gloppen fra 2.350 kr  

Fyrstehjelpskurs - tilpassa landbruket

Kurset er etter mal frå Norsk Førstehjelpsråd, og legg vekt på dei grunnleggande fyrstehjelpsprinsippa. Kurset er retta spesielt inn mot landbruket

Sted Dato Varighet Pris
Gloppen Gloppen På forespørsel kr  

HMS i landbruket - internettkurs via Teams

HMS i landbruket er kurs i HMS for leiar og andre i landbruksnæringa. Kurset er ein kombinasjon av undervisning med kurshaldar og e-læring med avsluttande ettertest. Kurset blir halde av HMS-rådgivar frå Norsk Landbruksrådgiving.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.06.2024 (+1) 3 timer03.06.2024 (+1) fra 2.000 kr  

Inn på tunet-kurs

«Inn På Tunet» er eit verna varemerke og kan kun brukast av godkjende gardar. Inn på tunet (IPT) er tilrettelagde og kvalitetssikra tenester på gardsbruk, retta mot menneske med ulike behov. IPT-aktivitetane skal vere knytte til livet og arbeidet på garden.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie fra 2.500 kr  

Kurs i strategisk nærings-og produksjonsutvikling (SNOP)

Skal du starte med noko nytt, utvide eksisterande produksjon, eller berre treng hjelp til å auke lønsemda i det du driv med på garden? Vi hjelper deg gjennom utviklingsprosessen!

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager fra 3.900 kr  

Nybegynnerkurs jordbærdyrking - Teams

Kurset er en innføring i jordbærdyrking og passer for nye dyrkere og de som vurderer å starte. I tillegg kan det være en fin repetisjon av det grunnleggende for de som har holdt på noen år.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time fra 450 kr  

Praktisk HMS-arbeid

Vi tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer fra 1.900 kr  
Gloppen Gloppen 12 timer fra 1.900 kr  
Voss Voss 6 timer fra 1.900 kr  
Ørsta Ørsta 12 timer fra 1.900 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>