Lærer i hardt vær - møte med utagerende elever - webinarKursarrangør: Fagakademiet AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 15:00 - 18:00
Varighet: 3 timer
Pris: 1.500

Vi tilbyr webinar om lærer i hardt vær - møte med utagerende elever. Formålet med kurset er å lære konkrete metoder og teknikker for å kommunisere med utfordrende elever, slik at man får en god dialog og unngår konflikter.

Innhold:
Nesten 9 av 10 lærere trives i jobben sin, men samtidig opplever mange at arbeidshverdagen har blitt mer stressende og krevende siste årene. Hvordan bør man som lærer bør forholde seg til elever som utfordrer oss verbalt, eller ved å være fysisk utagerende ved å slå eller å sparke?

Agenda:
I kurset vil vi se på hvilke redskaper lærerne kan bruke i møtet med elever som er verbalt eller fysisk aggressive, slik at lærerne får en tryggere arbeidshverdag. I tillegg berører vi elevperspektivet, hvordan læreren kan hjelpe elevene med adferdsproblemer slik at de får en mer positiv utvikling.

• Forebygging av trusler og vold, preventiv atferd, om å skape en god dialog for å minske risiko for vold og trusler
• Kommunikasjon når vanskelige eller truende situasjoner oppstår
• Fysisk håndtering av aggressive elever
• Sinne og vold, psykologiske mekanismer
• Hvordan kommunisere i møtet med aggresjon
• Adferdsproblemer - hvordan hjelpe eleven
• Oppfølging og kollegastøtte dersom du har blitt utsatt for en truende situasjon

Foreleser: Tore Pukstad

Pukstad har vært leder, lærer, universitetslektor og rådgiver i offentlig sektor i en årrekke. I tillegg til lærerutdanning med hovedfag i pedagogikk har han videreutdanning i personalledelse, personalpsykologi samt MPA fra Business School i København. Han har hatt en rekke kurs for lærere, andre fagpersoner og studenter - primært innen pedagogiske og teknologiske emner. Han har også hatt enkeltoppdrag mot arbeidslivet fra bedriftshelsetjenester og privatpraktiserende psykologer. De siste årene har Tore engasjert seg mer og mer i arbeidslivsspørsmål som deltidsproblematikk og utfordringer for ansatte i møtet med det digitale arbeidslivet. Han er en engasjert kursholder som går i tett dialog med oppdragsgiver slik at man får et kurs som er skreddersydd de spesifikke ønskene.

Målgruppe for kurset:
Lærere og annet personell i skolen