Konferanseplassen

Konferanseplassen er en kurs- og konferansearrangør innen arbeid, helse og velferd. Målet med arrangementene er å bidra til styrke det faglige arbeidet den enkelte er en del av, men også bidra til nettverksbygging og positive opplevelser.

Bli bedre til det du er god på!
Konferanseplassen.no gjør det enkelt for deg å øke din kompetanse på ditt fagfelt. Vi skreddersyr kurs og konferanser hvor du blir inspirert, får muligheten til å utvide ditt nettverk og blir bedre på det du allerede er god på!


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

AFT konferansen 2022

Vi tilbyr AFT konferansen 2022. Årets AFT-konferanse vil presentere forventninger og visjoner til dette tiltaket. Hvordan kan vi tenke nytt i forhold til individrettede løp og organisering? Har vi på plass de verktøy som bidrar til større gjennomstrømming mot arbeid og utdanning?

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 09.11.2022 2 dager09.11.2022 fra 5.580 kr  

AFT konferansen 2022 - webinar

Vi tilbyr AFT konferansen 2022 som webinar. Årets AFT-konferanse vil presentere forventninger og visjoner til dette tiltaket. Hvordan kan vi tenke nytt i forhold til individrettede løp og organisering? Har vi på plass de verktøy som bidrar til større gjennomstrømming mot arbeid og utdanning?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.11.2022 2 dager09.11.2022 2.300 kr  

Arbeidsinkludering - dette virker!

Vi tilbyr konferanse om arbeidsinkludering! Arbeidsinkludering handler om å få inkludert personer og grupper i arbeidslivet. For personer som sliter med redusert arbeidsevne som følge av psykiske vansker, fysiske vansker eller andre typer funksjonsnedsettelser så vil ulike modeller være viktige.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.330 kr  

Arbeidsinkludering - dette virker! - webinar

Vi tilbyr webinar om arbeidsinkludering! Arbeidsinkludering handler om å få inkludert personer og grupper i arbeidslivet. For personer som sliter med redusert arbeidsevne som følge av psykiske vansker, fysiske vansker eller andre typer funksjonsnedsettelser så vil ulike modeller være viktige.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager fra 2.400 kr  

Dagsenterkongressen 2021

Vi tilbyr dagsenterkongressen 2021 - en mulighetskonferanse som ser etter potensiale i den enkelte. Gjennom god tilrettelegging vil den enkelte finne sin plass, enten i aktivitet eller i det ordinære arbeidslivet.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.330 kr  

Dropout­konferansen 2022

Vi tilbyr dropout­konferansen 2022 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Frafall i videregående skole har vokst fram som et av problemområdene i norsk skole. Hvilke tiltak vil hjelpe skolen og elevene?

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager fra 5.330 kr  

Dropout­konferansen 2022 - webinar

Vi tilbyr dropout­konferansen 2022 som webinar. Frafall i videregående skole har vokst fram som et av problemområdene i norsk skole. Hvilke tiltak vil hjelpe skolen og elevene?

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 2.300 kr  

Frivillighetskonferansen 2022

Vi feirer frivillighetens år 2022 - En konferanse som vil presenterer de beste nyhetene for frivillig arbeid. Økt bistand fra regjeringen, metoder og verktøy for rekruttering. Samarbeid med kommunene og hvordan vi organiserer arbeidet vårt på best mulig måte.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 07.11.2022 2 dager07.11.2022 5.580 kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>