KURS I SKOLEN

KURS I SKOLEN tilbyr praksisnær, relevant og oppdatert etterutdanning til skolene i Norge, fra barneskole til voksenopplæring. Kursene tilpasses behovene dere har, og de øvrige utviklingsprosessene deres, i personalgruppen, fagseksjonen, fagnettverket, kommunen eller fylkeskommunen. Enkelte kurs rettes også mot foresatte/FAU og til elever. Ta kontakt med oss for å bestille kurs. Sammen blir vi enige om innhold, dato og omfang. Savner du et eller flere fag eller tema i kursoversikten? Vi lager gjerne et opplegg som passer akkurat for profesjonsfellesskapet på din skole.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>

Blir vi vurdert på dette - vurdering anno 2023 - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om «blir vi vurdert på dette» - vurdering anno 2023 for lærere som jobber i ungdomsskolen. Vurdering anno 2023 handler i stor grad om elevmedvirket undervisning og vurdering.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 6 timer fra 26.000 kr  

Bruk av nødvergeteknikker i skolen - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om bruk av nødvergeteknikker i skolen for lærere i alle klassetrinn. Hva gjør vi når dialogen kommer til kort og vi står i situasjoner som går på helse, miljø og sikkerhet løs?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 6 timer fra 26.000 kr  

Demokrati og medborgerskap i fremmedspråk - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om demokrati og medborgerskap i fremmedspråk for lærere i den videregående skole. Hvordan kan vi konkretisere demokrati og medborgerskap og jobbe med det i praksis i fremmedspråkene?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 3 timer fra 19.000 kr  

Den skrekkelige leksetiden - kurs for FAU og foreldre - bedrifter

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om den skrekkelige leksetiden - kurs for FAU og foreldre. Hvordan kan skolen og hjemmet samarbeide når leksene skaper konflikter hjemme? Livet med skolebarn er også livet med lekser, og ofte går det helt av seg selv.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 2 timer fra 16.000 kr  

Dialogisk undervisning - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om dialogisk undervisning for lærere i alle klassetrinn. Hvordan kan vi legge til rette for et elevaktivt læringsmiljø, der undervisningen er lagt opp rundt muntlige aktiviteter og samtale?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 3 timer fra 19.000 kr  

Effektiv læring med bedre studieteknikk for elever - bedrifter

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om effektiv læring med bedre studieteknikk for elever, for lærere i ungdoms- og videregående skole. Dette kurset retter seg mot elever og gir gode tips og råd til hvordan de kan endre og forbedre sine egne studievaner.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 2 timer fra 16.000 kr  

Effektiv undervisning - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om effektiv undervisning for lærere i ungdoms- og videregående skole. Hvordan kan vi bruke kunnskap fra nevrovitenskap og psykologi i for å legge til rette for dyp og varig læring hos elevene våre?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 2 timer fra 16.000 kr  

Eksamen i matematikk og LK20 - hva er nytt - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs om eksamen i matematikk og LK20 - hva er nytt for lærere i alle klassetrinn. Hvilke konsekvenser får endringene på eksamen for undervisningen og for samarbeidet i matematikkseksjonen?

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet fra 2 timer fra 16.000 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>