Vi tilbyr fagskole-utdanninger innenfor helse- og oppvekst. Utdanningene henvender seg til deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning eller formalisere relevant erfaring.

Ved hjelp av teknologi og nyskapende læringsmetoder tilbyr vi fleksibilitet og støtte som skaper gode forutsetninger for å lykkes med studiene.


 |  1 2   |  Neste side >>

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning om arbeid med livsmestring og helse i barnehagen som nettstudie. Kunnskap studenten tilegner seg - Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barns livsmestring og helse.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 12 måneder01.09.2020  

Barnehagens digitale praksiser - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning om barnehagens digitale praksiser som nettstudie. Kunnskapen studenten tilegner seg i studiet - Barnehagens digitale praksiser er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer som jobber med barn.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 12 måneder01.09.2020  

Demensomsorg og alderspsykiatri - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri. Studiet gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 24 måneder01.09.2020 Gratis kr  

Helse, aldring og aktiv omsorg - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning om helse, aldring og aktiv omsorg som gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 24 måneder01.09.2020 Gratis kr  

Hverdagsrehabilitering - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i hverdagsrehabilitering som nettstudie. Studiet har fokus på en rekke relevante ferdigheter om hverdagsrehabilitering som teoretisk konstruksjon, om ulike verktøy som er utarbeidet og som kan benyttes i praksis, uten å være i kontakt med pasienter eller brukere.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 12 måneder01.09.2020 Gratis kr  

Kreftomsorg og lindrende pleie - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning om kreftomsorg og lindrende pleie som nettstudie. Studiet gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 24 måneder01.09.2020 Gratis kr  

Migrasjonshelse - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning om migrasjonshelse som nettstudie. Studie gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 12 måneder01.09.2020 Gratis kr  

Psykisk helsearbeid - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.09.2020 24 måneder01.09.2020 Gratis kr  
 |  1 2   |  Neste side >>