Vi tilbyr kurs og utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Studiene våre passer for deg som ønsker å bygge på tidligere utdanning og til deg som trenger å ta relevante fag på videregående skole for å komme i gang med studier innenfor helse, oppvekst og omsorg.

Ved hjelp av teknologi og nyskapende læringsmetoder tilbyr vi fleksibilitet og støtte som skaper gode forutsetninger for at studentene våre skal lykkes med studiene sine.

Hos oss får du korte, praktiske utdanninger som gjør deg kvalifisert til å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.


Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage som gir deg spisskompetanse i arbeid med barn. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 24 måneder03.02.2020 0 kr  

Demensomsorg og alderspsykiatri - nettstudie

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 24 måneder03.02.2020 0 kr  

Helse, aldring og aktiv omsorg - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg som gir deg spisskompetanse i arbeid med eldre. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 24 måneder03.02.2020 0 kr  

Hverdagsrehabilitering - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanning i hverdagsrehabilitering som gir deg spisskompetanse i rehabilitering . Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 12 måneder03.02.2020 0 kr  

Kreftomsorg og lindrende pleie - nettstudie

Vi tilbyr fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie som gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 24 måneder03.02.2020 0 kr  

Migrasjonshelse - nettstudie

Fagskoleutdanningen, Migrasjonshelse, gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 12 måneder03.02.2020 0 kr  

Psykisk helsearbeid - nettstudie

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og pasienter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 24 måneder03.02.2020 0 kr  

Velferdsteknologi - nettstudie

Velferdsteknologi gir deg kunnskap om teknologiens plass og muligheter innenfor helse- og omsorgs-feltet. Studiets hovedmål er å gi helsepersonell ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.02.2020 12 måneder03.02.2020 0 kr