Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage - nettstudieKursarrangør: MedLearn
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Varighet: 24 måneder
Pris: 0
Neste kurs: 03.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr fagskoleutdanning i arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehage som gir deg spisskompetanse i arbeid med barn. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Studiet er foreløpig ikke åpent for opptak. Men følg med på nettsiden vår for oppdatert informasjon om opptak og oppstart av studiet.

Kunnskap innen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen er direkte anvendbart i arbeid i barnehage eller på andre arenaer der småbarna er.

Studiets målsetting er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og gjennomføre pedagogisk arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, og som kan samarbeide med barn, personale og foreldre til beste for barnet. Videre vektlegger studiet at studenten utvikler en etisk grunnholdning som ivaretar og utvikler anerkjennende, lekne og omsorgsfulle samspill med enkeltbarn og barn i gruppe.

Fagskoleutdanningen er akkreditert av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emner
• Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i oppvekstfag
• De yngste barna – omsorg, trygghet og trivsel
• De yngste barna – lek og vennskap
• Barnehagen som demokratisk danningsarena
• Praksis med prosjektarbeid og fordypningsoppgave

Målgruppe for kurset

Formelle opptakskrav
• Fullført og bestått videregående opplæring innen barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Det anbefales med minimum ett års yrkeserfaring
• Søker må være minimum 19 år gammel

Realkompetansevurdering:
• Søker må være minimum 23 år gammel
• Minimum 5 års dokumentert relevant yrkespraksis
• Søker må ved oppstart ha tilegnet seg kompetanse tilsvarende kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Felleskriterier for opptak:
• Må ha et ansettelsesforhold i barnehagen under hele studiet
• Må levere et anbefalingsbrev fra arbeidsgiver hvor det fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.
• Må fremlegge gyldig politiattest.

Eksamen / sertifisering

Emne 1 til emne 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet over 3 døgn. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Emne 5, som inneholder praksis, avsluttes med innlevering av fordypningsoppgave.

Alle arbeidskrav må være fullført og godkjent innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1 måned før eksamensdato.