Helsefagarbeider - nettbasertKursarrangør: Notodden Ressurssenter
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Neste oppstart i august/september

Dersom du ønsker å jobbe innen Helse- og omsorgsfag er dette utdanningen for deg. Som Helsefagarbeider kan du få deg jobb innen alle deler av kommunehelsetjenesten (sykehjem, hjemmesykepleie, arbeid med funksjonshemmede, miljøarbeider knyttet til rus og psykiatri).

Når vi mottar søknad fra deg, tar vi en grundig gjennomgang av dine papirer og din bakgrunn og lager et utdanningsløp som fører deg målrettet fram til fagbrev. Dersom du har lite praksis fra fagområdet, vil du ha behov for å gjennomføre et VG1-løp (1/2 år) før du starter på VG2 Helsefagarbeider. Helsefagarbeiderutdanningen går over 1 år.


Vg1 Helse og omsorgsfag
Denne utdanningen er aktuell for deg dersom du har tenkt å søke deg inn på VG2 Helsearbeiderfag. Utdanningen går over et halvt skoleår. Hvis du har praksis fra pleie og omsorgsektoren, kan du søke om realkompetansevurdering i stedet for å ta programfagene på VG1 Helse og omsorgsfag. Har du lang praksis (3-5) år fra pleie og omsorg, kan du være det som kalles praksiskandidat. Da behøver du ikke VG1 Helse og omsorgsfag.

VG2 Helsearbeiderfag
Programfag VG2 Helsearbeiderfag går over ett år, med oppstart i september. Utdanningen er lagt opp som en kombinasjon av samlinger på Notodden og noe nettbasert.
Har du relevant utdanning og praksis fra før, kan du realkompetansevurderes i forhold til dette. Utdanningen vil da kunne gjennomføres på kortere tid.

Ny oppstartsdato er foreløpig ikke satt
Utdanningen finansieres av Fylkeskommunen. Det er ikke satt av midler i 2014 til dette faget, men endringer kan likevell komme. Det er derfor viktig at du sender søknad snarest, dette for å synliggjøre interessen for faget.

Søknad
Du søker gjennom Vigo her. For at vi skal kunne behandle den tilfredsstillende, må den være riktig utfylt. Du må oppgi og dokumentere utdanning (dokumentasjon ettersendes). Praksis med nøyaktig stillingsprosent og tidsrom for ansettelse må også oppgis for at vi skal kunne veilede deg til riktig utdanningsløp. Om du er usikker på stillingsprosent eller timeantall, får du dette ved å henvende deg til lønnsavdelingen på arbeidsplassen. Dokumentasjon på praksis behøver ikke være med. Den skal sendes fagopplæringskontoret og godkjennes av dem før du kan melde deg opp til fagprøven.

Målgruppe for kurset

Vårt tilbud er fleksibelt slik at det kan passe for personer med ulik bakgrunn:

1. For den som har eller kan oppnå 5 års praksis innen pleie og omsorg, er det fordelaktig å være praksiskandidat. Vi tilbyr undervisningsopplegg i programfagene (yrkesfag) på VG2 nivå. Dette gjennomføres over ett år med innlevering av leksjoner ca. en gang pr. mnd. Undervisningsopplegget gir et faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått og praksiskravet innfridd, kan du gå opp til en endelig fagprøve som helsefagarbeider.

2. Velger du et avkortet løp, betyr det at du tar VG1 og VG2 i skole tilpasset voksne. Opplæringen rommer da både fellesfag (allmennfag) og programfag. Dette passer for deg som har lite praksis. Vi har også dette som nettbasert tilbud.

Du kan også gå opp til fagprøve etter å ha gjennomført dette løpet. Praksiskravet på 5 år reduseres da til 3 år.

Har du relevant utdanning fra videregående skole fra før, kan du realkompetansevurderes i forhold til dette. Utdanningen vil da kunne gjennomføres på kortere tid.

3. Dersom du ikke har praksis, men likevel ønsker å bli helsefagarbeider, kan du være voksenlærling. Da må du selv skaffe deg en lærlingplass. Hvis du får lærlingplass, er det fagopplæringskontoret som underskriver kontrakten og skaffer teorien du behøver. Vi har et nettbasert tilbud som dekker den teorien du behøver. Dette kan fagopplæringskontoret bestille hos oss.