Operativ personalledelse - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i operativ personalledelse som nettkurs. Operativ personalledelse er et tverrfaglig kurs som gir deg kunnskap om både organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og administrasjonsfag.

Beskrivelse:
Operativ personalledelse gir deg kunnskap om de mest sentrale lovene som gjelder for arbeidslivet. Sentralt står også kommunikasjon på arbeidsplassen og reglene rundt endring av arbeidsforholdet. Operativ personalledelse gir deg en forståelse av hva det betyr å forvalte arbeidsgiveransvaret. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og arbeidstaker, samt innsikt i systemer og metoder for systematisk oppfølging av arbeidsgiveransvaret.

Kurset er ment å gi deg et overblikk over den mest nødvendige arbeidsretten, uten å være et juridisk kurs. Du vil få kunnskap om kommunikasjon på arbeidsplassen, og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Du vil få overblikk over lovene som gjelder for arbeidslivet, og lærer forskjellen på lov og tariffavtale.

Operativ personalledelse består av følgende temaer:
• Dyadisk lederskap og psykologisk kontrakt
• Ansettelser og arbeidsavtalen
• Kommunikasjon på jobben
• Psykososialt arbeidsmiljø
• HMS og varsling
• Grensen jobb/privat
• Fravær, permisjon, aldersgrense
• Oppsigelse
• Permittering
• Omorganisering

Læringsutbytte:
Emnet lærer deg hvordan både lovgivers krav og rådende teorier innen strategisk HR kan omsettes i praksis på en norsk arbeidsplass.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Fremmøteeksamen - varighet 3 timer