Spesialpedagogikk årsenhet - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: Ta kontakt

Vi tilbyr årsenhet i spesialpedagogikk som nettkurs. Årsenheten i spesialpedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for god læring og utvikling hos barn, unge og voksne med spesialpedagogiske behov.

Beskrivelse:
Årsenheten gir deg en bred og grunnleggende innføring i spesialpedagogikk. Gjennom studiet skal du kunne forstå likheten og ulikheten mellom allmenpedagogisk og spesialpedagogisk praksis, og det vektlegges at spesialpedagogiske vanskeområde kan og bør forstås både fra et individ- og systemperspektiv. Gjennom studiet skal du utfordres på, og reflektere over, egne holdninger til menneskelig mangfold og forskjellighet.

Årsenheten består av 4 kurs, hvert på 15 studiepoeng, som også kan tas enkeltvis:
• Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv
• Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker
• Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer (lanseres sommer / høst 2020)
• Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning (lanseres sommer / høst 2020)

Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader som frie emner, som forberedelse til andre studier, eller som videreutdanning. Årsenheten i spesialpedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse

Læringsutbytte:
Etter studiet vil du ha kunnskap om ulike spesialpedagogiske vanskegrupper og forskningsbaserte tiltak for disse. Studiet vil gi innsikt i spesialpedagogisk teori, veiledning og rådgivning. Denne kunnskapen danner grunnlaget for spesialpedagogisk praksis og videre studier i spesialpedagogikk.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen i hvert enkelt kurs. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Kurs i studieteknikk
• Eksamensavgift
• Retting av innsendingsoppgaver
• Veilederoppfølging
• Tilgang til klasserom på nett