Leder- og talentutvikling - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i leder og talentutvikling som nettkurs. Kurset ser på læring og utvikling av mennesker fra et HR-perspektiv. Du vil få innføring i sentrale teorier innen leder- og talentutvikling med forankring i praktiske problemstillinger.

Beskrivelse:
Leder- og talentutvikling fokuserer på de menneskelige ressursene i organisasjonen, og passer godt for deg som jobber med HR i dag, eller som ønsker å gjøre det. I dette kurset vil du lære om design, planlegging og gjennomføring av leder- og talentutviklingsintiativ i organisasjonen. Du vil også bli introdusert for grunnleggende personlighetspsykologi og utviklingspsykologi - teorier som er nødvendige å kjenne til for å jobbe med utvikling av mennesker.

Leder- og talentutvikling består av følgende tema:
• Hva er talent, hva er ledelse og hva er lederskap
• Teorier innen leder- og talentutvikling
• Utviklingsteorier: identitet, personlighet, rolle, moralkognisjon og følelsesmessig modning
• Utviklingsstrategier
• Karriereplanlegging
• Egenutvikling / selvutvikling
• Utviklingsteknikker og metoder

Læringsmål:
Gjennom kurset skal du utvikle et bevisst forhold til hva som fremmer læring og utvikling hos mennesker, og du skal etter avsluttet kurs være i stand til å benytte denne kunnskapen i praktiske arbeidssituasjoner.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Hjemmeeksamen - varighet 14 døgn