Bachelor i osteopatiKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 50.600 pr semester

Vi tilbyr bachelor i osteopati. Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling der man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse.

Hva lærer du:
Du vil lære anatomi og fysiologi, som er nødvendig for å kunne gjennomføre osteopatiske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsteknikker og klinisk praksis der direkte kontakt med pasienter står sentralt. Målet er at du skal kunne håndtere en rekke kliniske diagnoser, tilstander og syndromer og planlegge behandlingsstrategier for å bedre pasientens helse.

I ditt tredje studieår får du opplæring på vår egen studentklinikk og bygger bro mellom teori og praksis. Under veiledning og i takt med utvikling av egne ferdigheter får du gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter. Slik blir du best mulig forberedt på en hverdag som klinisk osteopat.


Undervisningsformer:
Undervisningen består av en rekke varierte og pedagogiske læringsformer i moderne undervisningslokaler. Vi har blant annet egne øvingsrom med behandlingsbenker der du får praktisk trening sammen med dine medstudenter.

Teori og praksis på studentklinikk:
Direkte kontakt med pasienter i undervisningen står sentralt, siden de fleste uteksaminerte studenter jobber ved egne klinikker. I løpet av studietiden vil du derfor behandle pasienter på vår Studentklinikk under kyndig veiledning. Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.


Program:

1 år)
• Anatomi, fysiologi og osteopati 1
• Anatomi, fysiologi og osteopati 2
• Anatomi, fysiologi og osteopati 3
• Sykdomslære 1
• Sykdomslære 2
• Samfunn, individ, vitenskapelig metode og osteopati

2 år)
• Lumbalcolumna
• Thorax
• Cervical og overekstremiteten
• Klinisk medisin og kunnskapsbasert praksis

3 år)
• Klinisk osteopati praksis 1
• Vitenskapsteori metode og statistikk
• Klinisk osteopati praksis 2
• Bacheloroppgave


Praksis:
I løpet av studietiden vil du også behandle pasienter på studentklinikken under kyndig veiledning av høyskolens fagstab. Dette bidrar til at du får god faglig veiledning og oppfølging, og at du utvikler gode kliniske og terapeutiske evner.

Karriere:
Bachelor i osteopati er et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Denne bacheloren gir deg kunnskap innen helsefag som gjør at man kan jobbe i ulike private eller offentlige bedrifter innen helse, eksempelvis med tilrettelegging av hjelpemidler eller salg av helse / medisinske produkter.

Majoriteten av studentene ønsker å gå inn i en karriere som osteopat, og med Bachelor i Osteopati kan man søke på den ettårige videreutdanningen som er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund (NOF) og for å fullføre diplomoppgave (D.O), som kreves for å kunne titulere seg som Osteopat D.O. MNOF. Med en bachelor i osteopati kan man også søke seg inn på annen høyere utdanning innen for eksempel helseledelse og helseforskning.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i osteopati

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse