Bachelor i økonomi og ledelseKursarrangør: Høyskolen Kristiania
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Kursadresse: Kirkegata 24, 0153 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart august - søknadsfrist 15. april
Varighet: 3 år
Pris: 35.300 pr semester

Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse. Bachelorstudiet i økonomi og ledelse gir bred, grunnleggende kompetanse innen næringslivsfag, med hovedvekt på økonomi, metode og ledelsesfag.

Økonomi:
Studiets hovedvekt ligger på økonomi-, metode- og ledelsesfag. Økonomifagene dekker temaer som finansiering og investering, økonomisk analyse og økonomistyring. Metodefagene gir kunnskap og ferdigheter innen matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder, noe som både gir generelt gode analyseferdigheter, og som bidrar til at du når læringsmålene i de andre emnene.

Ledelse:
Ledelsesfagene gir kunnskap og ferdigheter innen organisasjons- og ledelsesfag, inkludert forretningsstrategi og etikk. Studiet har også emner innen samfunnsøkonomi, markedsføring og forretningsjus. I tillegg inneholder studiet et semester med valgemner eller utveksling, og det avsluttes med en bacheloroppgave der du skriver en større oppgave med selvvalgt problemstilling.


Program:

1 år)
• Matematikk
• Bedriftsøkonomi
• Markedsføring
• Marked og samfunn
• Mikroøkonomi
• Økonomistyring
• Statistikk for økonomer
• Organisasjon og ledelse

2 år)
• Makroøkonomi
• Forretningsjus
• Prosjektledelse
• Metode 1: Statistikk og kvantitative analyser
• Valgfag eller utveksling

3 år)
• Investering og finansiering
• Finansregnskap
• Personalledelse
• Forretningsetikk
• Foretaksstrategi
• Metode 2: Markedsanalyse - kvalitative metoder
• Bacheloroppgave

Målgruppe for kurset

Studiet er tilpasset deg som ønsker en generell næringslivsutdannelse som gir fleksibilitet og muligheter til arbeid innen ulike fagområder, uten at du trenger å velge en spesifikk karrierevei før etter fullførte studier. Studiet gir også solid grunnlag for videre studier på masternivå, inkludert mastergrad i økonomi og ledelse (siviløkonom).

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
• Realkompetanse