Flerkulturell pedagogikk - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 18.000

Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid. I dette emnet vil du få en innføring i flerkulturell pedagogikk. Sentrale temaer er introduksjon til ulike perspektiver på det flerkulturelle Norge der ulike måter å tenke hva god integrering er blir adressert.

Beskrivelse:
Vi skal se på multikulturelle oppvekstmiljøer: perspektiver på sosialisering og identitetsutvikling: og språklige minoritetselever i skole og høyere utdanning. Vi skal også bli kjent med innvandrerbefolkningenes yrkesdeltagelse: muligheter for organisering av opplæring i flerspråklige og multietniske læringsmiljø: og ulike perspektiver på diskriminering og rasisme.

Flerkulturell pedagogikk består av følgende emner:
• Integrering
• Multikulturelle oppvekstmiljøer sosialisering og identitetsutvikling
• Språklige minoritetselever i skole og høyere utdanning
• Perspektiver på diskriminering og rasisme

Læringsutbytte:
Gjennom emnet flerkulturell pedagogikk vil du få en økt forståelse av hvilke muligheter og utfordringer som ligger i økt migrasjon. Når du er ferdig med emnet, skal du ha kunnskap om ulike måter en stat kan drive integreringspolitikk på, og hvordan skolen best kan legge til rette for en interkulturell pedagogikk. Videre skal du skal ha kjennskap til ulike perspektiver på kulturell tilhørighet og identitet, og du skal ha kunnskap om innvandrerbefolkningens utdanningsprestasjoner, utdanningsaspirasjoner og utdanningsoppnåelse.

Du skal også kunne vise til ulike forklaringer av innvandrerbefolkningens utdanningsadferd. Fordi å få seg jobb sees på som en viktig del av en vellykket integrasjon, skal du også få kunnskap om hvordan det går med innvandrerbefolkningen i arbeidsmarkedet, og hvilke barrierer de eventuelt møter på der. En av disse barrierene er diskriminering. Du skal etter du har tatt dette kurset kjennet til flere forskjellige diskrimineringspraksiser. Til slutt i kurset skal du også bli kjent med begrepet rasisme, og rasialisering. Du skal kunne diskutere hvorvidt ulike hendelser kan defineres som rasistiske eller ikke.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål, og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell:
Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
• Kompendier

Eksamen/sertifisering:
Hjemmeeksamen