Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (5 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 7.750

Vi tilbyr innføring i kunstig intelligens og maskinlæring som nettbasert kurs. Skaff deg praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens og maskinlæring. Du vil få en god, overoverordnet forståelse for dette teknologiområdet

Beskrivelse:
I dette nettbaserte emnet vil dyktige fagfolk lære deg grunnleggende prinsipper, verktøy og metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring. Dette er teknologier med mange bruksområder, blant annet bedre utnyttelse av data, automatisering og effektivisering av prosesser, og utvikling av nye måter å løse oppgaver på.

Du vil få en god, overoverordnet forståelse for dette teknologiområdet, og tilegne deg en kompetanse som kan brukes i reelle arbeidssituasjoner.

Emnet består av følgende tema:
• Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring
• Data og etikk
• Datakvalitet og preprosessering
• Veiledet læring
• Ikke-veiledet læring
• Overføringslæring og forklarbarhet
• Produksjonssetting, systemkrav og sikkerhet

Studiet kan kombineres med jobb og privatliv. Det er nettbasert med veiledningstekster, læringsfilmer, øvingsoppgaver og obligatoriske innsendingsoppgaver, samt mulighet for frivillige studentsamlinger på Zoom. Du vil motta personlig tilbakemelding fra en faglig dyktig veileder.

Merk at noe av læringsmaterialet er på norsk og noe på engelsk, men alle læringsfilmene er tekstet på norsk.

Vi anbefaler at du har grunnleggende matematisk forståelse og gjerne noe erfaring med programmering, selv om du ikke vil programmere noe i dette emnet.

Dette er første del av et praktisk rettet videreutdanningsstudium som består av to frittstående emner. Du kan selv velge om du vil ta ett eller begge. Dette første emnet vil gi overordnet forståelse for fagfeltet og kompetanse i å vurdere hensiktsmessige metoder for typiske problemer. Det andre emnet, «Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring», vil gi mer hands on kompetanse i å bruke maskinlæring i praksis.

Læringsutbytte
Etter gjennomført emne skal du kunne identifisere problemstillinger som kan løses med kunstig intelligens, reflektere over relevante problemstillinger, og vurdere hensiktsmessige metoder for typiske problemer. Dette innebærer blant annet å kunne vurdere data, systemkrav, sikkerhet og ulike applikasjons-scenarier.

Undervisningsformer:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker innføring i kunstig intelligens og maskinlæring som nettkurs

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Kursmateriell:
Ettersom dette er et nett-emne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere